Region Hovedstaden vil have bedre boliger

Flere konkrete indsatser skal gøre det nemmere for boligejerne i hovedstadsregionen at tage beslutningen om at energirenovere
Det er de færreste boligejere, der ved, at de kan spare mange penge ved at investere i nye døre og vinduer eller isolere loftet, så huset får en højere og bedre energimærkning.

Det skal der laves om på, for energirenoveringer kan gavne både boligejernes pengepung og føre til mindre udledning af CO2 i atmosfæren.

Ny satsning

Regionsrådet i Region Hovedstaden har derfor besluttet, at gå i luften med en række indsatser, der skal få boligejeren i private og almene boliger til at foretage gennemgribende energirenoveringer, så el- og varmeforbruget kommer ned.
Målet er, at mindst 7800 boliger skal renoveres de næste to år.

Indsatserne er:
  • Motivere flere boligejere til at energirenovere deres bolig ved at skabe øget viden om, hvor meget den enkelte boligejer egentlig kan spare.
  • Etablere et samarbejde med erhvervsskolerne, så eleverne lærer mere om energirenovering, når de er færdige.
  • Et rejsehold får til opgave at hjælpe kommunerne med at arrangere borgermøder, så endnu flere boligejere får viden om energirenovering. Rejseholdet skal opsamle viden og dele erfaringer på tværs af kommunerne.
Projektet glæder Jens Mandrup (SF), som er formand for Region Hovedstadens Miljø- og trafikudvalg.

- Det kan ofte være ret svært for boligejere at beslutte, om de vil foretage en mere gennemgribende energirenovering, men nu bliver det lettere få overblik over den potentielle besparelse på elregningen ved f.eks.at få indlagt solcelletag, eller bedre isolering i væggen, siger Jens Mandrup.

Sammen med BedreBolig

Projektet koordineres med den statslige ordning ”BedreBolig”. Her kan boligejere få gratis hjælp af en BedreBolig-rådgiver, som bl.a. hjælper med at se på, hvor stor besparelsen kan være ved f.eks. at skifte husets vinduer ud til energirigtige ruder, hvornår lånet er tilbagebetalt, og hvor stor besparelsen bliver efterfølgende.
F
ør projektet realiseres, vil kommunerne screene udvalgte boligområder for at få afdækket, hvor potentialet for energibesparelse er størst. Det gøres bl.a. ved at kommunerne ser på de boligområder, hvor energiforbruget er størst og energimærkningen lav. Screeningen skal sikre, at kommunerne har et kvalificeret mål for, hvor indsatsen skal rettes.

Fakta:

  • I den regionale klimastrategi fokuseres der på, at energieffektivisere hovedstadsregionens bygninger og målet er, at regionen går foran med hensyn til borgerinddragelse og energirenovering af bygninger i 2025.
  • I 2050 er det Region Hovedstadens mål at være CO2 neutral. Dvs. et reduceret energiforbrug - ikke mindst fra bygninger, som står for ca. 40 % af vores CO2-udledning.
  • Hvis 7800 boliger hvert år renoveres, vil det kunne bringe Region Hovedstaden i mål med 35 % reduktion af energiforbruget blandt boligerne i målgruppen i 2050. Det vil samtidig bidrage med en vækst på knap 1000 nye job om året fra 2014 stigende til godt 1300 job i 2050.
Yderligere oplysninger:

Jens Mandrup (SF), formand for Miljø- og trafikudvalget via Region hovedstadens pressevagt på tlf. 70 20 95 88 eller mail: presse@regionh.dk
Redaktør