Rolig nytårsaften og nat på akuttelefonen 1813

Borgerne har ringet til Akuttelefonen 880 gange fra kl. 18.00 den 31. december til kl. 06.00 nytårsmorgen. Det har dermed været en stille og rolig aften og nat med gennemsnitlige ventetider på mellem 3 og 4 minutter.
Ud over en rolig nat på 1813, var nytårstravlheden i Region Hovedstadens akutte beredskab inden for normalen, lyder meldingen fra det akutte beredskab i Region Hovedstaden. 433 mennesker har været i behandling på akutmodtagelserne.

428 kørsler

Med i alt 385 ambulancekørsler og 43 kørsler med akutlægebiler, har det været en travl nytårsaften og nat på Region Hovedstadens AMK-Vagtcentral.

Dækker nytårsaften og morgen

Sådan lyder den samlede opgørelse AMK-Vagtcentralen, der siden maj 2011 har stået for alle 112-opkald, der kræver en sundhedsfaglig vurdering. Opgørelsen dækker nytårsaften og morgen fra kl. 18:00 til 06:00.

540 opkald via 112

AMK-Vagtcentralen har modtaget i alt 540 opkald via 112, der har handlet om akut sygdom og tilskadekomst. Sidste år var tallet 542.

Mange ambulancekørsler

Trods mange udrykninger med ambulancer og akutlægebil i regionen har der været færre kørsler i år sammenlignet med sidste år. I år har der således været i alt 428 kørsler mod 505 sidste år.

90 skader relateret til fyrværkeri

I alt 433 borgere har været i behandling på regionens akutmodtagelser og akutklinikker. 90 skader har været relateret til fyrværkeri, heraf 19 øjenskader, 43 håndskader, og 20 brandskader. 30 personer er blevet indbragt med ambulance. Der er tale om en mindre stigning siden sidste år.

Seks personer indlagt med øjenskader i Region Hovedstaden

Der har i år i Region Hovedstaden været seks patienter indlagt med alvorlige øjenskader på grund af nytårsfyrværkeri. Tre patienter kom fra hhv. Region Sjælland og Region Nordjylland, og tre patienter fra Region Hovedstaden. Sidste år var tallet syv patienter for hele landet. I år er sammenlagt 10 patienter blevet indlagt i hele landet.

FAKTA


  • I maj 2011 overgik opgaven med at modtage og vurdere sundhedsfaglige 112-opkald til regionerne.
  • Det er AMK-Vagtcentralen (AMK står for Akut Medicinsk Koordinationscenter), der modtager opkaldene. På AMK-Vagtcentralen sidder sundhedsfagligt personale, der modtager, vurderer og prioriterer de mange opkald.
  • Ved en del af opkaldene er der alene behov for råd og vejledning og ikke nødvendigvis en udrykningskørsel med ambulance, akutlægebil eller helikopter.
  • På en nytårsaften er der typisk ca. fire gange flere sundhedsfaglige opkald til 112, sammenlignet med en gennemsnitlig dag.
  • Hovedparten af 112 opkaldene bliver modtaget i tiden efter midnat.
  • 112 er et landsdækkende nummer. Dette nummer skal bruges ved akutte livstruende sygdomme og ulykker.
  • I Region Hovedstaden kan borgere desuden ringe til Akuttelefonen 1813 for at få hjælp til akut opstået sygdom og tilskadekomst, som ikke er livstruende.

Yderligere oplysninger:

Region Hovedstaden, AMK Vagtcentralen, vagthavende læge, tlf. 45 11 98 14, pressevagten på Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88

Redaktør