Sig din mening om ændringer på Region Hovedstadens hospitaler

Regionsrådet sender ændringsforslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring
Landets største hospitalsvæsen i Region Hovedstaden skal hele tiden udvikle sig i den rigtige retning, så behandlingen af borgerne er på det højeste niveau med den bedst mulige kvalitet - alle ugens dage og døgnet rundt.

Plan ses efter i sømmene

Derfor skal hospitalsplanen, som sikrer dette, også ses efter i sømmene hvert år, så operationer og behandlinger, uanset om det er for et brækket ben eller en psykisk sygdom, gennemføres de rigtige steder inden for de givne faglige og økonomiske rammer.

Administrationen i Region Hovedstaden har sammen med regionens hospitaler og det sundhedsfaglige personale gennemgået fordelingen af specialer og anbefaler, at regionens Hospitals- og Psykiatriplan 2020 ændres på 12 områder.

Regionsrådet har nu besluttet at sende ændringsforslagene i høring hos bl.a. borgere, kommuner, medarbejderudvalg, faglige selskaber og patientorganisationer fra den 4. februar til 24. april 2015.

Anderledes rammer i år

Rammen for denne revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 er anderledes end de tidligere årlige revisioner.

Et bredt politisk flertal besluttede med Budget 2015 at sammenlægge Rigshospitalet og Glostrup Hospital fra den 1. januar til ét hospital, og at hospitalerne i Herlev og Gentofte også blev sammenlagt.

Rigshospitalet og Glostrup Hospital skal med sammenlægningen være regionens centrale højtspecialiserede hospital, mens Herlev og Gentofte hospitaler samlet skal være det akuthospital med den bredeste faglige profil samt være hospital for regionens planlagte behandlinger på Gentofte-matriklen.

Tilpasningen af hospitalsplanen skal sørge for, at målene med hospitalssammenlægningerne nås.

Eksperter skal lære af hinanden

- Alle mennesker skal forvente klarhed, smidighed, sammenhængende forløb og høj kvalitet, når de skal behandles i vores sundhedsvæsen. Når vi samler specialer og funktioner på færre hospitaler, så samler vi også eksperterne, som kan lære af hinanden. Det kan betyde, at nogle patienter skal rejse længere, end de plejer, men hvis valget står mellem at sikre en høj faglig kvalitet i behandlingen eller nærhed for borgerne, så vil kvalitet altid gå forud for nærhed. Det tror jeg, de fleste vil give mig ret i. Jeg ser i øvrigt frem til at læse høringssvarene, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Se forslagene

Forslagene, som nu er sendt i høring, omhandler bl.a.:
  • Regionens to afdelinger for hud- og kønssygdomme og allergi sammenlægges på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler.
  • Regionens to brystkirurgiske afdelinger sammenlægges på Herlev og Gentofte Hospitaler.
  • Den medicinske kræftbehandling samles på to afdelinger på henholdsvis Rigshospitalet og Glostrup Hospital - Blegdamsvej og Herlev og Gentofte Hospitaler – Herlev-matriklen.
  • Aktiviteten i den ortopædkirurgiske funktion på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler - Frederiksberg-matriklen flyttes til regionens øvrige ortopædkirurgiske afdelinger, primært afdelingen på Bispebjerg-matriklen og afdelingen på Gentofte-matriklen.
  • Al planlagt håndkirurgi fra hele regionen flyttes til Herlev og Gentofte Hospital - Gentofte-matriklen.
  • Samling af regionens fire afdelinger, som varetager gigt- og bindevævssygdomme, til én afdeling ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital.
  • Organisatorisk og fysisk samling af Psykiatrisk Center København med Psykiatrisk Center Frederiksberg og organisatorisk sammenlægning af Psykiatrisk Center Glostrup med Psykiatrisk Center Hvidovre.
Høringssvar kan mailes til: hospitalsplan@regionh.dk

Se høringssvar på regionens hjemmeside

Alle høringssvar gøres tilgængelige på regionens hjemmeside. Temaer fra revisionen af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 forventes at indgå i regionens
Dialogmøde den 28. februar 2015 som et led i Danske Regioners projekt "
Borgernes Sundhedsvæsen - vores sundhedsvæsen".

Resultaterne af høringen forelægges regionsrådet den 16. juni 2015 til vedtagelse.

Yderligere oplysninger hos:
  • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) via pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
Redaktør