Skal I indstilles til Global Excellence-prisen?

Regionen uddeler to priser á 1,5 mio. kr. til de bedste faglige miljøer inden for forskning, udvikling og ibrugtagning af ny viden på sundhedsområdet. Universiteter, hospitaler og psykiatriske centre i regionen kan deltage.

2 priser á 1,5 mio. kr.

Igen i år vil Region Hovedstaden uddele ”Global Excellence - i Sundhed”. Priserne vil gå til de bedste faglige miljøer i regionen inden for forskning, udvikling og ibrugtagning af ny viden på sundhedsområdet. Der følger 1,5 mio. kr. med hver af de to priser.

Krav til ansøgere

Ansøgere skal være fagligt og organisatorisk afgrænsede enheder på et universitet, et hospital eller et psykiatrisk center i hovedstadsregionen.

Ansøgerne skal kunne vise, at deres forskning foregår på højeste nationale og internationale niveau, og at den nye viden fra forskningen tages i brug og bidrager til udviklingen i patientbehandlingen.

Ansøgningsfristen er mandag den 13. april 2015 kl. 12.00

Om Global Excellence 

  • Global Excellence – i Sundhed er etableret i et samarbejde mellem Region Hovedstaden, Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet.
  • Prisen blev uddelt første gang i 2010, og der vil fremover årligt blive uddelt to Global Excellence priser.
  • Målet med prisen er at anerkende og fremme kompetente faglige miljøer i international særklasse inden for sundhedsområdet på regionens hospitaler, psykiatriske centre og universiteter.
Redaktør