​​​

tre regioner - en telemedicinsk platform


Region Nordjylland, Region Hovedstaden og Region Midtjylland indgår aftale om en fælles Open Source platform.

Teknologi i sundhedsydelser

Telemedicin handler om at bruge informations- og kommunikationsteknologi
i sundhedsydelser, og det er et indsatsområde såvel regionalt som nationalt.

Fælles platform på vej

Derfor har regionerne afprøvet en række
telemedicinske pilotprojekter i de senere år i samarbejde med forskellige eksterne IT-leverandører, men nu er en fælles platform på vej. 

Samarbejde med kommuner

 I projektet ”Klinisk Integreret Hjemmemonitorering”, KIH, samarbejder Region Hovedstaden, Region Midtjylland og 7 kommuner om telemedicin til patienter med diabetes, KOL, kronisk betændelse i tarmen og gravide. Begge projekter er innovative telemedicinske projekter, som
indgår i den nationale handlingsplan for udbredelse af telemedicin.


Ny fleksibel løsning

Hidtil har de tre regioner gennemført mindre projekter med forskellige tekniske løsninger og platforme. Men nu er tiden inde til at
starte et teknologisk samarbejde, der skal understøtte en fælles, enkel og økonomisk udbredelse af de bedst egnende telemedicinske løsninger.

Opsamling af data

Det er baggrunden for, at de tre regioner nu går sammen om at skabe forsknings- og udviklingsprojektet ”Open Tele”, som er en ny opsamlingsplatform til data fra hjemmemonitorering af patienter.

Skal kunne bruges uanset teknisk udstyr

- Det vigtigste for os er at skabe en platform, som sikrer, at nye telemedicinske løsninger kan anvendes i den tekniske infrastruktur, vi laver. Derfor vil vi i samarbejde med firmaet Silverbullet A/S udvikle en fleksibel løsning, som kan opsamle måledata fra alle telemedicinske overvågninger, uanset hvilket teknisk udstyr der anvendes, siger cheflæge Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital, formand for styregruppen i KIH. 

Udvikles inden for eksisterende samarbejde

Platformen bliver udviklet indenfor rammen af det fælles og forpligtende samarbejde, som danske regioner har om Sundheds-IT,
RSI, og i tæt samarbejde med andre nationale aktører, som bidrager til kvalitetssikring af, at elektronisk kommunikation i sundhedssektoren
understøtter det gode patientforløb.

Eksempel på samarbejde

- Regionerne bliver ofte klandret for ikke at arbejde sammen og lave alt for mange pilotprojekter. Derfor er jeg glad for, at vi nu
samarbejder om at genbruge det bedste fra eksisterende telemedicinske projekter til at forme de første brikker til en national
infrastruktur for telemedicin.

Vil spare penge

- Det vil på sigt spare tid og penge for alle regioner, - penge, som i stedet vil komme vore patienter til gode, siger Dorte Stigaard, direktør for regional udvikling, innovation og IT i Region Nordjylland og medlem af RSIs styregruppe.

Start til foråret

Allerede i marts måned vil de første patienter få tilbudt det nye telemedicinske udstyr i deres hjem. Ved hjælp af udstyret kan patienterne selv udføre målinger og registreringer af f.eks. blodsukker, lungekapacitet og hjertelyd, og dermed tage aktiv del i deres egen behandling. En udvikling som lægerne glæder sig over.
 

Store forventninger til telemedicin

- Fra lægernes side har vi store forventninger til telemedicin. Vi forventer, at patienter med kronisk lungesygdom kan mindske risikoen for komplikationer samtidig med at det skaber større tryghed for patienterne. Også for andre patienter er der store gevinster, siger Torben Mogensen, vicedirektør på Hvidovre og Amager Hospital og styregruppeformand for Region Hovedstadens telemedicinske
projekter.

Fakta om telemedicin
TeleCareNord
Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Flere oplysninger:
  • Dorte M. Stigaard, direktør, Regional udvikling, innovation, IT og, styregruppeformand for TeleCare Nord, tlf. 9764 9972/dorte.stigaard@rn.dk.
  • Torben Mogensen, Vicedirektør, Amager og Hvidovre Hospital, styregruppeformand for Region Hoveddstadens telemedicinske projekter, tlf. 38 62 25 26/Torben.Steen.Mogensen@regionh.dk.
  • Claus Thomsen, cheflæge, Aarhus Universitetshospital, fmd. for styregruppen for ”Klinisk Integreret Hjemmemonitorering”, tlf. 7846 2366/claus.thomsen@rm.dk. Træffes først fra d. 18.02.2013
Redaktør