Vær med til at gøre de danske hospitaler endnu bedre

Regionerne vil gerne forbedre kommunikation og service på hospitalerne. Hvad mener du, vi skal gøre?

Skriv dine idéer på vores hjemmeside

Region Hovedstaden har sammen med de øvrige fire regioner og Danske Regioner oprettet en hjemmesiden, hvor du kan komme med din ide.

Brug for gode idéer

Danmarks fem regioner har brug for gode idéer til, hvordan vi kan gøre din oplevelse med hospitaler bedre. Det kan være du har en god idé til, hvordan personalet kan gøre mere for at inddrage pårørende til en patient.
 
Eller måske ved du, hvad der skal til for, at du føler dig velkommen på hospitalet, når du for eksempel skal til undersøgelse eller skal indlægges.

Idéer skal inspirere politikerne

Idéerne skal bruges i det videre arbejde, når det skal besluttes hvilke initiativer, der skal gennemføres rundt omkring på landets hospitaler i de kommende år.
 
De skal også være med til at inspirere politikere og borgere på borgermøde i alle fem regioner den 28. februar. En del af bidragene skal også præsenteres på regionernes generalforsamling i april.
Redaktør