Virksomheder udvikler produkter med innovationshospitaler

Region Hovedstaden inviterer i et nyt koncept virksomheder indenfor på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, hvor de kan få sparring til at udvikle produkter rettet mod hospitalsverdenen.
Det giver mulighed for at få testet produkter og løsninger sammen med de mennesker, der skal bruge dem i praksis. Pilotvirksomhed roser tilbuddet.

Når små og mellemstore virksomheder udvikler produkter og løsninger til hospitaler, kan det være uhyre værdifuldt at få input fra de fremtidige brugere. Det muliggør Bispebjerg og Frederiksberg nu i et nyt testhospital-koncept.

- Vi tilbyder virksomheder et udviklings- eller sparringsforløb. Hovedreglen er, at vi ikke tester på mennesker, men med mennesker. Virksomhederne kan få svar på spørgsmål om brugskonteksten f.eks. for en færdig prototype, en ny teknologi eller nye materialer, fortæller innovationskonsulent Sara Striegler fra Region Hovedstadens Center for Regional Udvikling.

Specifik viden om udfordringer

Virksomheden Netti by Alu Rehab, der udvikler kørestole, har i et pilotforløb afprøvet det nye tilbud og har i en workshop med Videnscenter for Sårheling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler fået sparring på en ny siddepude til kørestole. Netti by Alu Rehab fik mange nye perspektiver med sig hjem, både til at forstå sammenhængen, som produkterne indgår i, konkrete idéer til selve siddepuden og sparring på fremtidens krav og kriterier.

- Vi fik både nogle helt elementære tilbagemeldinger om ergonomien i vores siddepuder og vældigt specifik viden om de udfordringer, som personalet oplever i praksis. For eksempel blev vi gjort opmærksomme på vigtigheden af at indbygge en form for alarm, der kan reagere, hvis puden bliver våd, eller trykket er for hårdt, fortæller CEO Kjetil Gausel fra Netti by Alu Rehab, der er funderet i Norge, men har datterselskaber i Danmark og Kina.

Tester brugervenligheden

Et testforløb foregår ved, at Region Hovedstadens Center for Regional Udvikling i samråd med virksomheden identificerer relevante afdelinger på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Hospitalerne udvælger kompetente medarbejdere, som er klar til at samarbejde med virksomheden om at teste brugervenligheden af løsningerne. Det anvendte miljø skal være så tæt på virkeligheden som muligt.

- Jeg ser testhospitalerne som et meget samfundsnyttigt tilbud. Det er en helt unik mulighed for både private virksomheder, der kan få læring om den virkelighed, de udvikler løsninger til, og for det offentlige, der får indblik i nye teknologier og indflydelse på dem, siger Kjetil Gausel, der tilføjer, at der i Danmark er langt større åbenhed end i Norge om samarbejder mellem det offentlige og det private.

Hospitaler får indflydelse

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler investerer nogle medarbejderressourcer i at sparre med virksomheder, men får til gengæld et unikt indblik i den sidste nye udvikling og mulighed for at få kendskab til optimale løsninger til fremtidens hospital.

- Vi skal de kommende år bygge Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg og er derfor ekstra interesseret i at spotte nye løsninger. Det er desuden en god mulighed, for at vi kan få indflydelse på de løsninger, vi som hospital skal bruge i hverdagen, siger vicedirektør Claes Brylle Hallqvist, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler.

Andre virksomheder, der har deltaget i pilotforløb for at afprøve Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler som testhospitaler, er Faxe Design med produktet EasyPee og Radiometer, der har hentet inspiration til produktudvikling.
Redaktør