​​​​​​​​​​​

Supercykelstier – en samfundsøkonomisk analyse

Supercykelstier er en sundhedsgevinst, viser analyse fra 2018.​​​

Analysen fra 2018 præsenterer, at en samlet investering i visionsplanen for supercykelstier vil give et årligt samfundsøkonomisk afkast på 11%, svarende til 5,7 mia. kr. Finansministeriet har fastlagt, at investeringer er samfundsøkonomisk rentable, hvis det årlige afkast er større end 4%.

I denne rapport præsenteres resultaterne af en samfundsøkonomisk analyse af visionsplanen for supercykelstier i Region Hovedstaden

Læs et resumé af 'Samfundsøkonimisk analyse af cykelstier'

Se hele baggrundsrapporten for 'Samfundsøkonomisk analyse af supercykelstier'

Redaktør