Fakta om Letbanen langs Ring 3

​Bliv klogere om letbanens økonomi, samfundsgevinster og den politiske proces.

​Udredningen om letbanen langs Ring 3

Udredningen kortlægger potentialet i en letbane langs Ring 3, der vil binde regionen sammen på tværs fra Lundtofte til Ishøj. Letbanen vil få et større passagergrundlag end kystbanen og bidrage til at skabe vækst i hovedstadsreg​ionen, konkluderer udredningen.

Hent resume af udredningen Letbane på Ring 3
Se hele ud​redningen Letbane på Ring 3


Fakta om letbanen langs Ring 3

Derfor skal Hovedstaden have en letbane

Et stigende befolkingstall, 18 mio timer spilt på at sidde i kø der frem mod 2025 vil være fordoblet og kræve samfundsudgifter på 4 mia. kr. årligt, er nogle af grundene til at Hovedstaden investerer i ny letbane.

Hovedstadens letbane - en samfundsmæssig gevinst

Læs om letbanen der er det største og mest visionære projekt til at skabe vækst og udvikling siden Fingerplanen og S-tog-nettet.

Hovedstadens Letbane er på vej

Læs om den 28 km lange letbane med 29 stationer fra Lundtofte nord for Lyngby til Ishøj i syd.  

Hovedstadens økonomi i forbindelse med letbanen

Se Region Hovedstadens samlede anlægsomkostninger, driftsrelaterede anlægsomkostninger og forventede årlige driftsomkostninger fra ibrugtagning.

Ændrede forudsætninger for letbanens samfundsøkonomiske beregninger

Ændrede forudsætninger for projektets samfundsøkonomiske beregningerÆndrede forudsætninger for projektets samfundsøkonomiske beregninger

Copenhagen Economics har i januar 2018 vurderet om den samfundsøkonomiske beregning af Hovedstadens Letbane fra 2013 stadig er retvisende.


Redaktør