Luft- og støjforuering i Region Hovedstaden

Regionen har en generel målsætning om, at støj- og luftforurening skal reduceres. Derudover er der en specifik målsætning om, at støj- og luftforurening, der stammer fra transportsektoren, inden 2025 skal reduceres med 40 procent i Region Hovedstaden.