Vurdering af trafikstrømme frem mod 2030

​Rapporten vurderer trafikstrømmene og klimabelastningen fra trafik i regionen frem mod 2030.​

​Rapporten vurderer, hvordan godstrafikken og persontrafikken udvikler sig frem mod 2030. Den indeholder også en analyse af, hvordan den kommende metro Cityringen, letbanen langs Ring 3 og Femern Bælt-forbindelsen vil påvirke trafikken og klimaet. Rapporten belyser o​gså tre mulige projekter: Havnetunnellen i København, Motorvej ring 5 i Nordsjælland og en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg.

​Se rapporten ​​'Vurdering a​f tr​afikstrømme (pdf, åbner i nyt vindue) ​

Redaktør