Megatendenser Rapport

Rapport om fremtidens kollektive transport i hovedstadsområdet.

For at kunne foretage prioriteringer af nye infrastrukturinvesteringer i den fremtidige kollektive transport i hovedstadsområdet, er der behov for en fælles forståelse af, hvad det er for en fremtid, vi ser ind i. Derfor har Region Hovedstaden i samarbejde med Metroselskabet og Hovedstadens Letbane udarbejdet rapporten som led i et analysearbejde af fremtidens kollektive transport i hovedstadsområdet.

Rapporten blev offentligjort til Region H's Megatendenser konference den 6. april 2017. Læs Megatendenser - Fremtidens kollektive transport i hovedstadsområdet rapporten her.

Redaktør