Analyse af miljøbusser

​Region Hovedstaden har sammen med Movia og eksterne konsulenter analyseret mulighederne for at indføre mere miljøvenlige busser, end vi kender i dag.​​

​​​​​​​​​

Formålet med undersøgelsen er at afdække de teknologiske og økonomiske aspekter af at sætte mere miljøvenlige busser ind i trafikken.

Desuden undersøger rapporten hvilken rolle regionen kan spille i en udvikling mod mere bæredygtige løsninger.

Rapporten fokuserer på de tekniske løsninger og de organisatoriske og juridiske aspekter, for at afdække hvordan man rent praktisk kan indføre miljøbusser.

Undersøgelsen viser, at det over de kommende år er muligt at indføre mere mijøvenlige busser baseret på
  • busser med forbrændingsmotorer som anvender alternative brændstoffer
  • hybridbusser, som anvender en teknologi baseret på både elektricitet og diesel.

Rapporten kigger også på udenlandske erfaringer med at indføre miljøvenlige busser. Især hybridteknologien viser lovende resultater.

Rapporten er udarbejdet af Grontmij Carl Bro og Tetraplan i samarbejde med trafikselskabet Movia og Region Hovedstaden. Den blev offenliggjort i juni 2009.

Redaktør