Undersøgelser om Transport for Greater Copenhagen

​Region Hovedstaden gennemførte i 2017 spørgeskemaundersøgelser og interviews om trafik og infrastruktur. Resultaterne kan læses her.

Brug af offentlig transport, rejseinformation, digitale løsninger mm.

Region Hovedstaden har i første halvår 2017 fået lavet en analyse af offentlig transport ved hjælp af en kvalitativ undersøgelse blandt borgere og nogle dybere interview med udvalgte pendlere.

  • Over halvdelen (54 %) oplever, at der jævnligt eller ofte er forskel på den information, de får fra forskellige kilder i forbindelse med forsinkelser eller aflysninger, når de rejser med kollektiv trafik.
  • Ca. halvdelen (50 %) skifter mellem kollektive transportmidler på en almindelig hverdag.
  • Den typiske ventetid er ml. 5 og 9 minutter i forbindelse med skift (63 %)


Undersøgelsen er gennemført blandt 1503 borgere i ​Region Hovedstaden samt pendlerkommuner i Region Sjælland i april 2017. Undersøgelsen er foretaget af Epinion og Primetime for Region Hovedstaden.

Se analysen af offentlig transport i Region Hovedstaden.


Rejsevaner, den gode rejse, adfærd og transport i fremtiden

Region Hovedstaden gennemførte i 2016 en spørgeskemaundersøgelse blandt 1.000 borgere i hovedstadsregionen.

Undersøgelsen afdækkede fire centrale områder:

  • Rejsevaner - hvor meget tid bruger du på transport hver dag til og fra arbejde? Og i din fritid?
  • Den gode rejse - hvor vigtig er fx rejsetid, miljø og motion for dit valg af transportmiddel?
  • Adfærd - hvad skal forbedres ved Region Hovedstadens infrastruktur?
  • Transport i fremtiden - er offentlig transport et miljøinitiativ eller den mest effektive trafikløsning?

Region Hovedstaden gennemførte også  interviews med borgmestre og interesseorganisationer om infrastrukturen i hovedstadsregionen. Sammenfatningen er, at
  • Hovedstadsregionen risikerer at sande til, hvis trængelsesproblemerne ikke bliver løst
  • problemerne går ud over vækst og beskæftigelse
  • stat, region, kommuner og relevante aktører bør sætte sig sammen og finde en løsning.

Se resultatet af interviewene beskrevet i Stakeholderanalyse om infrastruktur i Region H.

Redaktør