​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Elbilers klimapåvirkning

​På denne side kan se hvor meget CO2 en elbil udleder og sammenligne det med benzin- og dieselbiler. Du kan også selv sammenligne forskellige bilmodeller i værktøjet.

​Elbilens C​O2-udledning

Klimarådet, som er Statens uvildige klimarådgiver, lavede i 2018 en sammenligning mellem elbiler, plug-in-hybrider, effektive dieselbiler samt gennemsnitlige nye fossilbilers CO2-udledninger pr. kørt km over en strækning på 200.000 km, som viste, at elbiler, der bruger dansk strøm, udleder mindre end halvdelen af en gennemsnitlig ny fossilbil, og ca. halvdelen af effektive dieselbiler:


(Kilde: Klimarådet 2018)

Læs Klimarådets sammenligning fra 20182.

Dog er der sket en masse på området siden Klimarådets baggrundsnotat, hvorfor Region Hovedstadens elbilsekretariat, Copenhagen Electric, har undersøgt udviklingen siden 2018 og opdateret tallene. Copenhagen Electric har under udarbejdelsen af beregningerne fået sparring og hjælp fra Klimarådets sekretariat omkring opdatering af det oprindelige kildemateriale.

Vi har undersøgt dette felt ved hjælp af de samme kilder, som Klimarådet anvendte i deres baggrundsnotat, blot fra nyere udgivelser med opdateret data. Dog har vi medregnet ILUC-effekter for benzin og diesel.​ Find den opdaterede data i nedenstående kategorier. Nederst finder du et værktøj, hvor du selv kan vælge hvilken bilmodel du ønsker data på.

Batteriproduk​​tion

Siden 2016 er udledningen fra batteriproduktionen faldet fra 150 kg CO2 pr kWh til 61 kg CO2 pr kWh. Udledningen er dermed mindsket med 59,3%. Elbilens batteriudledning mindskes derfor fra 30g CO2 per km i Klimarådets baggrundsnotat til 12,2g CO2 per km.

Læs rapporten om batteriernes udledning

Ønsker du at læse nærmere om produktion af elbilbatterier kan du besøge elbilviden.dk

Da klimarådet lavede deres rapport, var elbilernes batterier generelt mindre. Deres tal er derfor baseret på, at elbilerne har en batterikapacitet på 40 kWh. Hvis man tager udgangspunkt i de tre mest solgte elbiler, inden for J-segmentet fra 2021 [Bilag 1], som var det mest solgte bilsegment det år, har elbilerne nu gennemsnitligt en batterikapacitet på 77 kWh [Bilag 5]. På grund af den øgede batterikapacitet skal udledningen hæves fra 12,2g CO2 per km til 23,5g CO2 pr. km.​

Elmiks

Til beregning af elmiksets udledninger, tages der udgangspunkt i en fremskrivning fra Energistyrelsen frem mod 2035. Dertil er der for opstrømsemissionerne tillagt 18 procent, som klimarådet også anvender.  
Udover batteriproduktionens udledning er faldet, spiller elmikset også en væsentlig rolle. Elmikset fra 2017, som var det første år, som Klimarådets baggrundsnotat tog udgangspunkt i, udledte 213g CO2 per kWh. I 2020 var tallet faldet til 117g CO2 per kWh, hvilket svarer til et fald på 45 procent over en treårig periode. Klimarådets rapport tager udgangspunkt i en levetid for bilerne på 200.000 km, hvilket tager cirka 12 år for den gennemsnitlige danske bilist at køre. Tages der udgangspunkt i elmiksets gennemsnitlige udledning fra 2023 til 2034, udleder elmikset gennemsnitligt 18,6g CO2 per kWh. ​

Læs fremskrivningen af elmiksets udledning fra 2023-2035

De tre mest solgte elbiler fra J-segmentet i 2021 har et gennemsnitligt reelt forbrug på 19,2 kWh per 100 km [Bilag 5]. Med en udledning fra elmikset på 18,6g CO2 per kWh, vil elbilerne dermed udlede 3,6g CO2 per km. 

Dette giver elbilerne en samlet udledning på 27,4 g CO2 per km. 

Medregnes udledningen fra karosseriproduktionen har elbilerne sænket deres CO2 udledning per km fra 90 til 52,4g CO2 per km, svarende til 41,8 procent. Dette er på trods af, at batterierne er blevet 1,9 gange større siden Klimarådets rapport. ​


Bil​ag
  1. Bilag 1 - mest solgte bilsegmenter i 2021

  2. Bilag 5 - gennemsnitforbruget på de tre mest solgte biler indenfor J-segmentet i 2021 for el, benzin- og dieselbiler, samt gennemsnitligt batterikapacitet for elbilerne


Ifølge Drivkraft Danmark udleder afbrænding af 1 liter benzin i Danmark 2.178g CO2, og afbrænding af 1 liter diesel udleder 2.420 CO2.

Benzinbilernes brændstofproduktion har en Well-to-Tank (WTT)-udledning på 1.422g CO2 per liter inlkusiv ILUC-effekter [1]. Tages der udgangspunkt i de tre mest solgte benzinbiler fra J-segmentet i 2021 [2], har benzinbilerne et gennemsnitligt reelt forbrug på 7,3 l per 100km [3]. Benzinbilernes WTT-udledning er dermed 10,39kg CO2 per 100 km svarende til 103,9g CO2​ per km. Tillægges udledningen fra udstødningen, bliver benzinbilernes totale udledning 263,1g CO2 per km (ekskl. karosseriproduktion).​

Dieselbilernes brændstofproduktion har en WTT-udledning på 2.880 g CO2 per liter inklusive ILUC-effekter. Tages der udgangspunkt i de tre mest solgte dieselbiler fra J-segmentet i 2021 [4], har dieselbilerne et gennemsnitligt reelt forbrug på 6,3 l per 100km [3]. Dieselbilernes WTT-udledning er dermed 18,24kg CO2  per 100 km svarende til 182,4g CO2 per km. Tillægges udledningen fra udstødningen bliver dieselbilernes totale udledning 335,7g CO2 per km (ekskl. karosseriproduktion).

For at finde udledningen, skal der tages udgangspunkt i bilernes reelforbrug, og ikke det forbrug som bilproducenterne oplyser. ICCT (The International Council on Clean Transportation) har lavet en ana​lyse, der viser at fossilbiler I gennemsnit bruger 14% mere brændstof end hvad de er opgivet til at bruge. Derfor skal realitetsfaktoren på de 14% tillægges fossilbilernes brændstofforbrug. Dette er der dog taget højde for i denne undersøgelse, da ovenstående forbrugstal, allerede tager udgangspunkt i de pågældende bilers reelforbrug. Derfor tillægges de 14% ikke i ovenstående beregninger.

Læs ICCts analyse om biltypers reelforbrug.


Kilder

1) Læs Bilag 2, vedrørende CO2 COudledning for produktion og fragt af benzin og diesel

2) Læs Bilag 3, der viser de tre mest solgte benzinbiler indenfor J-segmentet i 2021

3) Læs Bilag 5, der viser gennemsnitforbruget på de tre mest solgte biler indenfor J-segmentet i 2021 for el, benzin- og dieselbiler, samt gennemsnitligt batterikapacitet for elbilerne

4) Læs Bilag 4, der viser de tre mest solgte dieselbiler indenfor J-segmentet i 2021


Medregnes karosseriproduktionens udledning på 25g CO2 per km for alle biltyper, vil benzinbilen have en sammenlagt udledning på 288,1g CO2 per km, dieselbilen en udledning på 360,7g CO2 per km, og elbiler en udledning på 52,4g CO2 per km. Benzinbilen vil dermed have en merudledning per km på 550 procent i forhold til elbiler, og dieselbiler vil have en merudledning på 689 procent over en distance på 200.000 km. 

Læs om karosseriproduktionens udledning pr. km  


(Egen figur)

Sammenlignes bilernes udledning med Klimarådets rapport fra 2018, som baserer sig på data fra 2016, ses det at differencen mellem el- og fossilbilernes udledning øges, til elbilens fordel. Dog kan der ikke laves en en-til-en sammenligning, da denne rapport tager udgangspunkt i batterier der er 1,9 gange større end dem fra Klimarådets rapport, og at der generelt sammenlignes med biler fra J-klassen til A- og B-klassen.

Det skal pointeres, at ovenstående tilgang er foretaget på baggrund af Klimarådets anbefalinger, da J-segmentet var det mest solgte segment i 2021, og tallene derfor vil være mere repræsentative for de biler som kører på vejene.

​Hvor langt skal du køre i din elbil før den har tjent sig hjem klimam​æssigt?

Batteriudledning for elbiler er 61kg CO2 per kWh. Ganges dette med batteristørrelsen på den gennemsnitlige elbil i 2021 på 77 kWh, giver det altså batteriproduktionen en samlet udledning på 4.697kg CO2. Elmikset vil over en 12årig periode have en udledning på 18,6g CO2 per kWh, og den gennemsnitlige elbil i 2021 har et reelt kørselsforbrug på 19,2 kWh per 100 km, hvorfor elbilers udledning relateret til forbrug, lyder på 3,6g CO2 per km. 

Benzinbilernes forbrugsudledning er 263,1g CO2 per km, hvilket er en merudledning i forhold til elbiler på 259,5g CO2 per km. Dieselbilernes forbrugsudledning er 335,7g CO2 per km, hvilket er en merudledning i forhold til elbiler på 332,1g CO2 per km. 

Sammenlignes elbilen med benzinbilen, skal elbilen køre 18.099 km for at udligne merudledningen fra batteriproduktionen. Sammenlignes elbilen med dieselbilen, skal elbilen køre 14.143 km for at udligne merudledningen fra batteriproduktionen. 

Den gennemsnitlige danske bilist kører i gennemsnit 45 km om dagen, hvilket svarer til 16.436 km om året. Den gennemsnitlige dansker skal derfor køre i en elbil i 1,1 år, for at have gjort op for merudledningen fra batteriproduktionen, når den sammenlignes med benzinbiler, og 0,86 år for dieselbiler. Al kørsel herudover vil bidrage med en klimamæssig gevinst til elbilen. ​

Læs analysen om den gennemsnitlige danske bilists køremønster​Du kan selv lave en beregning på biler efter eget ønske, tilpasset til dit kørselsmønster i værktøjet.

Sammenligning af biltypers CO2-udledning 2023

Redaktør