​​​​​​​

Ladcykler til erhverv

Ladcyklen er et grønt, billigt og ofte tidsbesparende transportmiddel - også i erhvervssammenhænge. Derfor har Copenhagen Electric samlet et katalog over ladcykler til erhvervsbrug.

Ladcyklen understøtter grøn bylogistik og er særlig fordelagtig i byområder. Fragt og transport med ladcykel er ofte tidsbesparende, billigere og grønnere sammenlignet med en varevogn, og cyklen kan derfor være et attraktivt transportvalg i virksomhedsdrift. Copenhagen Electric har udarbejdet et katalog med overblik over relevante ladcykler til erhvervsbrug til hjælp og inspiration for de, som ikke nødvendigvis er bekendt med ladcykler.

​​​Ladcykelk​atalog

Kataloget henvender sig til for eksempel håndværks- og servicevirksomheder og driftsafdelinger hos offentlige og private organisationer. 

Kataloget er udarbejdet med venlig hjælp fra ladcykelproducenter og -importører. 
Vær opmærksom på, at kataloget ikke er en udtømmende oversigt, men en samling af dem, der vurderes mest relevant for små- og mellemstore håndværks-og servicevirksomheder samt kommuner.

Hvorfor en ladcykel

Cyklen er den mest bæredygtige transportløsning på markedet pt. og er samtidig et økonomisk og sundhedsmæssigt gunstigt alternativ på både virksomheds- og samfundsplan. Analyser af blandt andet pakkedistribution i London og København viser, at ladcyklen under omdeling er mere tidseffektiv end varebilen, da de blandt andet kører færre omveje. Cykeltransport frigør desuden plads på vejene og mindsker dermed trængsel. Det er ligeledes en langt billigere investering for erhvervsdrivende end varebiler samtidig med, at det kan være en konkurrencefordel. Desuden er der ingen parkeringsudgifter forbundet med cyklerne. Der er en stor fremtid i erhvervsrelaterede ladcykler, især i byer, hvor der kommer renluftszoner, emissionszoner, hastighedsnedsættelser for biler og øget fremkommelighed for cykler.

​​Eksempler på ladcykler i driften

​Cykelvæksthuset har sammensat en video med tre forskellige virksomheder (Den Cyklende Låsesmed, Egholm VVS og SOS Autohjælp), som fortæller om brugen af ladcykler i driften.​

Billedet viser et billede af en talsperson fra Cykelvæksthuset. Billedet er et link til videoen om de tre virksomheder, som bruger ladcykler i driften. Videoen er tekstet.
Varighed 03:04 min.

Du kan finde mere inspiration og vejledning om brug af ladcykler på Cykelvæksthusets hjemmeside. 

Baggrund

Ladcykler til erhverv indgår i Copenhagen Electrics arbejde med bylogistik og last-mile delivery. I samarbejde med Cyklistforbundet og Københavns Kommune er afholdt netværksmøder og fremvisninger af ladcykler målrettet håndværks- og serviceerhverv. Netværksmøderne har haft til formål at være et forum på tværs af brancheorganisationer, kommuner, private og ladcykeludbydere for at understøtte og fremme brugen af ladcykler i varetransport. Rapporten, Varetransport med ladcykler (2019), fremhæver forskellige muligheder for at øge andelen af ladcykler i varetransport i Region Hovedstaden. 

Læs rapporten Varetransport med ladcykler


Redaktør