​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Copenhagen Electric - 10 års indsats

​Her kan du se hvilke arrangementer og udgivelser, som Copenhagen Electric har lavet i løbet af indsatsens periode fra 2013-2023. 

Seneste nyt fra Copenhagen Electric

Elbilen er en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængig af fossile brændstoffer. Derfor har Region Hovedstaden en vision om at blive en førende elbilregion i Europa. Som et led i denne ambitiøse elbilsatsning, driftede regionen det regionale elbilsekretariat, Copenhagen Electric fra 2013 til 2023.

Copenhagen Electrics opgave var at fremme omstillingen af grøn transport i hovedstadsregionen ved at videreformidle viden og erfaringer, igangsætte projekter, indgå partnerskaber og etablere netværk. Nedenfor kan du se Copenhagen Electrics seneste arrangementer og udgivelser.


10 års jubilæum ​

10 år med grøn omstilling af transporten har især vist os én ting: Vi kommer rigtig langt, når vi samler erfaringer, deler viden og samarbejder på tværs af aktører, interesser, virksomheder og offentlige instanser.​

Du kan i Copenhagen Electrics jubilæumskatalog læse mere om indsatsens 10 år

Se vidoen nedenfor, og få en indsigt i hvordan Copenhagen Electric arbejder

Varighed 0.55 min.

​​​​​2023 ​

Copenhagen Electrics primære opgave er at fungere som sparringspartner og projektinitiator. Vi skaber et tæt samarbejde med virksomheder og kommuner - i og uden for Danmark – og faciliterer indsatsen for den grønne omstilling til e-mobilitet. Visionen er, at Region Hovedstaden er den førende europæiske region, på e-mobilitet i 2030 - en grøn metropolregion til gavn for borgeres sundhed, deres livskvalitet, miljøet og klimaet.

Det gør vi med fokus, i vores vedtagede politiske strategi, ved at:

 • Videreudvikle vores videnshub for e-mobilitet i regionen
 • Samarbejde med kommunerne og virksomhederne i deres omstilling til grøn transport
 • Udbrede e-mobilitetsløsninger og styrke integreringen af løsningerne i den kollektive transport
 • Fremme grøn erhvervs- og servicetransport
 • Omstille af privatbilismen til grønne deleløsninger

Du kan læse mere om visionerne og arbejdet i Copenhagen Electric og Region Hovedstadens strategi f​​or omstilling til grønne drivmidlerCopenhagen Electric har udarbejdet forskellige projekter om elbiler som et led i Region Hovedstadens grønne transportplan

I Region Hovedstaden udvikler og igangsætter vi projekter i tæt samspil med relevante parter i skabelsen af en grøn omstilling. Vi samler alle relevante partnere med det fælles fokus​ at udbrede elbiler i regionen og realisere potentialerne for elbiler​​. ​

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneDu kan læse om projekterne: Elbilpartnerskabet, Mød Elbilen samt NyMobilitet her.​​


​Copenhagen Electric har også stiftet hjemmesiden elbilviden.dk, som er en hjemmeside, der indeholder uvildig viden om elbiler og alt der er relevant ift. elbiler. Siden målretter sig mod private, virksomheder og offentlige instanser, som ønsker at omstille deres flåder til el, og her vejleder og guider elbilviden.dk med denne proces. Siden har også unikke værktøjer hvor man kan sammenligne samtlige elbiler på det danske bilmarked, samt ét samlet ladekort hvor samtlige ladeoperatørers ladestandere befinder sig på.

​Besøg elbilviden og få en masse information om elbiler 

Tilgå ladekortet og få et overblik over ladestandere i Danmark ​​I denne rapport beskriver vi i vejledningsform nogle eksempler, som gør det lettere for bygherrer at implementere grøn byggelogistik i praksis. Rapporten tager udgangspunkt i de dele af BUILD-rapporten, som drejer sig om byggelogistik.
Denne rapport viser konkrete tiltag, der kan implementeres i praksis, og som:
 • optimerer transport i forbindelse med byggeri/anlæg
 • reducerer CO₂-udledningen fra transporterne
 • evt. muliggør introduktion af alternative

Læs rapporten om Grøn byggelogistik i praksis.pdf


Hvordan kan det være, at nogle siger, at elnettet ikke bliver en barriere for elektrificering af transportsektoren, mens f.eks. den ”lille” vognmand som ønsker at omstille virksomhedens lastbiler til ellastbiler, får at vide at vedkomne bor i et område med begrænset kapacitet i elnettet? Og hvad er løsningerne for at få strøm nok derude?

Dette tema ønsker Copenhagen Electric at belyse på webinaret den 25. august fra kl. 10:00 til 11:30.

Formålet med webinaret er at præsentere og diskutere forskellige strategier og løsninger til at udvikle en omkostningseffektiv og bæredygtig energi- og ladeinfrastruktur, selvom der er ”begrænset” netkapacitet. Vi vil udforske emner som depotopladning, systemydelser, batteri og integrering af solceller, kommercielle behov til tung transport og kompleks energiforsyning med avanceret dynamisk styring af opladning samt energiserver-teknologier.

Program

10:00 Introduktion, v. Gent Grinvalds, Copenhagen Electric

10:05 Sådan kommer den tunge transport videre med omstillingen til el, v. Søren Jakobsen, Green Power Denmark

10:20 Rapport om depotopladning, v. Ole Kveiborg, Cowi/Copenhagen Electric

10:35 Systemydelser og integrering af solceller, v. Mattia Marinelli, DTU

10:50 Dynamisk opladning til tung transport og kompleks energiforsyning, v. Torben Fog, Spirii

11:00 Erfaringer med batteritilslutninger, v. Jeppe Arnsdorf Pedersen, Clever

11:10 Spørgerunde

11:30 Tak for i dag, v. Copenhagen Electric

Målgruppe

Målgruppen for dette webinar er virksomheder og organisationer, der er interesserede i at opgradere deres energi- og opladningsinfrastruktur til at inkludere elektriske køretøjer, men som er hæmmet af begrænset netværkskapacitet i deres område. Dette kan omfatte en bred vifte af virksomheder, lige fra små og mellemstore vognmænds firmaer eller logistikvirksomheder til store transportvirksomheder og offentlige organisationer. Send derfor gerne denne invitation videre til andre relevante.

Se eller gense webinaret

Se optagelsen af webinaret her.

Se præsentationerne fra webinaret her.​​


For at komme i mål med den grønne omstilling af erhvervstransporten, er der brug for også at se på innovative løsninger og nye forretningsmodeller. Copenhagen Electric har inviteret virksomheder og startups som kan hjælpe jeres virksomhed og dermed at sænke barrieren for at komme i mål med omstillingen.
Vi starter dagen med et inspirationsoplæg ved Pernille Lytzen. Herefter har vi inviteret innovative virksomheder til at komme og præsentere jer for deres oplæg til, hvad de kan tilbyde i forhold til at bidrage til elektrificeringen af erhvervstransporten. Derudover får I mulighed for selv at stille dem flere spørgsmål til deres produkt eller løsning i pauserne, hvor I kan gå i nærmere dialog om muligheder for netop jeres virksomhed.
Målet med dialogkonferencen
Målet med denne dialogkonference er at få skabt viden og igangsat en dialog omkring, hvilke nye forretningsmodeller og innovative løsninger der eksisterer og, hvordan de kan understøtte elektrificeringen af erhvervstransporten. Elektrificeringen af transporten er et nyt mindset, som stiller store krav til jer som skal elektrificere transporten i praksis. Det er nødvendigt at se på alle løsninger, som kan bidrage til at nedbringe barrieren for den grønne omstilling af transport så vi kan nå vores mål om reduktion af CO2 udledning. Derfor denne inspirations- og dialogkonference.
Målgruppen
Målgruppen for dialogkonferencen er primært de beslutningstagere i private og offentlige virksomheder, som står overfor at skulle elektrificere deres transport. Derudover inviteres også andre aktører, som har en interesse i, og for at arbejde henimod elektrificering af erhvervstransporten, såsom kommuner, regioner, staten, forskningsmiljøer og konsulenter.
De nordiske lande har allerede i dag et tæt samarbejde og der foregår et stort transportarbejde på tværs af vores nordiske region. Omstillingen af transporten kræver at der tænkes i sammenhænge på tværs af kommuner, regioner og landegrænser. Sammen udgør de nordiske lande et større marked. Målgruppen for konferencen er derfor nordisk med deltagelse fra både Norge, Sverige og Danmark.
Baggrund
Som led i Region Hovedstadens arbejde henimod at være den førende europæisk region på e-mobilitet i 2030 har regionen gennem en årrække bevilget penge til at drive videnscenteret Copenhagen Electric.
Det er Copenhagen Electric, som i forbindelse med det nordiske Interreg ØKS projekt SCALE, er initiativtager til denne nordiske dialogkonference. Copenhagen Electric bidrager konkret til at styrke den grønne omstilling af transporten bl.a. ved at:
 • øge vidensniveauet og sikre formidling til relevante af aktører
 • facilitere og styrke samarbejdet på tværs aktører
 • medvirke til at sænke barrierer for praksisnær implementering
Se eller gense konferencen
Konferencen blev optaget, og du kan se eller gense den herunder i tre dele:
Del 1
 • Velkommen
 • Fremtidens transport -v. Pernille Lytzen
 • Eldrift - v. Jon Arne Hammersmark
 • Designwerk - v. Jens Bahrmann
 • Dora Nordic - v. Rikke Høyer
Se første del her.
Del 2
 • Hvordan kan vi understøtte elektrificeringen af erhvervstransporten med andre løsninger allerede i dag? - v. Joakim Nilsson
 • CargoTruckExchange - v. Henrik Larsen
 • Banke - v. Jannick Cordt Hansen
 • Uptimus - v. Magnus Bergkvist Sørensen
Se anden del her.
Del 3
 • Nerve Smart Systems - v. Jens Raarup
 • Vialumina - v. Pontus Frohde & Patrik Lindergren
 • Einreide - v. Carl Ceder
 • Opsamling og tak for i dag
Se tredje del her.​
Se oplæggene for dagen her.
Du kan også læse om de forskellige virksomheders løsninger og hvordan I kan benytte jer af dem i jeres virksomhed i kataloget.

​2022

​​Copenhagen Electric inviterer igen i år til Elbilnetværket, som afholdes i Bella Center under dette års eCar Expo fredag d. 28.10.

Ud over at I får gratis adgang til messen, hvor I kan se og testkøre de nyeste elbiler på markedet, vil der være en masse relevante oplæg på hovedscenen. Bl.a. om genanvendelse af batterier, brand i elbiler, elbilers klimapåvirkning og alternativ opladning.

Dette kan I se mere om i det foreløbige program. Vi mangler at få bekræftet de sidste aftaler, men ellers er alt på plads.

Desuden bliver der, før Elbilnetværket, afholdt Bilens dag (fra 9-10, afholdt af De Danske Bilimportører), som I også er meget velkomne til.

Tilmeldingsfrist er d. 12.10. for fysisk fremmøde. Der vil også være mulighed at deltage online, hvor det vil være muligt at tilmelde sig indtil på dagen d. 28.10.

Vi håber, I vil være med til en indsigtsrig dag.

Med venlig hilsen

Copenhagen Electric teamet Christina, Gent, Kathrine, Kåre og Lucas

Samt FDM & Dansk e-Mobilitet​Copenhagen Electric har i samarbejde med CO WI fået udarbejdet en rapport om grønne drivmidler. I rapporten kan I blandt andet læse om drivmidlernes egenskaber, økonomi og anvendelse.

 

I kan finde rapporten og en opsummering af rapportens resultater.Copenhagen Electric afholdte i samarbejde med Københavns Kommune et godnetværk og netværk for grøn omstilling hos Dansk Industri.​

I kan se præsentationerne for netværket.​Den 24. maj 2022  mødte 32 veloplagte personer op i Tårnby til en studietur til Sverige for at se på ellastbiler og høre om grønnere tunge køretøjer og grønnere drivmidler.

 

Du kan læse referatet for turen samt præsentationerne herunder:​​Puljen på 72 millioner kroner skal blandt andet være med til at fremme etablering virksomheders egen ladeinfrastruktur og kan søges af private og offentlige selskaber. Ansøgningsrunden er åben til og med den 24. april 2022. Tilskuddet kan udgøre op til 25 procent af tilskudsmodtagers totalomkostninger til det ansøgte projekt.


Hensigten med webinaret er at informere om puljen og hjælpe til flere kvalificerede ansøgere. Vi sigter mod et kort og konkret webinar, der giver interesserede i puljen, mulighed for at få en uddybning om det med at søge puljemidler – krav, fordeling, partnerskab, og om hvordan det kan bruges mv.

WEBINARET VIL INDEHOLDE FØLGENDE ELEMENTER:

 1. Introduktion til puljen (v. Vejdirektoratet)
 2. Eksempler på delt ladeinfrastruktur og andre teknologier/services (v. CPH-Electric)
 3. Råd til hvordan man søger puljen (v. COWI)
 4. Besvarelse af indsamlet spørgsmål og spørgsmål fra deltagere

Se eller gense webinaret her.

Du kan også se præsentationerne fra webinaret her.​​D. 4. marts afholdte KL, blandt andet i samarbejde med Copenhagen Electric, et webinar om kommunernes planlægning af ladeinfrastruktur.

Webinaret blev optaget, så du kan se eller gense det. Bemærk at linket fører til Youtube. 

Se eller gense webinaret.

Du kan også se præsentationerne fra webinaret.​2021

​Vi har sammensat et spændende program af oplæg, debatter og workshopsessioner som dækker de fleste aktuelle emner indenfor e-mobilitet og den grønne omstilling. Du kan bl.a. blive klogere på:

 • Kampen om pladsen: Elbiler og ladestandere i byrummet
 • Branche omstilling: Erfaringer fra taxabranchen
 • Paneldebat: Konkurrencen om ladeinfrastruktur

Ud over et spændende program på scenen vil der også være adgang til messen, hvor du kan se på de nyeste e-mobilitetsløsninger, samt net værke med andre fra kommuner, virksomheder, boligorganisationer og operatører.

Arrangementet er et hybrid-event, så du kan være med online, hvis det er at foretrække.

Se eller gense oplæggene fra dagen.

Her kan du se alle PowerPoints fra dagen.​Copenhagen Electric, Region Hovedstaden afholder i samarbejde med CONCITO et webinar om hvordan kommuner kan bidrage til elektrificering og grøn omstilling af transporten gennem de kommunale indkøb.

 

Mange kommuner går foran ved at anvende elbiler i den kommunale flåde, hvor det er muligt. Desuden er der i stigende grad fokus på at inddrage grønne transportformer i indkøb og udbud af services og varekøb.

 

Webinaret vil se på denne problemstilling fra både kommunernes og transportørernes side og vi hører hvordan Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb arbejder på at skubbe markedet for grønne transporter.

 

Program 

 • 9.30: Hvorfor er grønne indkøb af transport vigtigt? v/Kathrine Fjendbo, Copenhagen Electric, Region Hovedstaden 
 • 9.40: Grønne indkøb af transport i Aarhus Kommune, v/ Sara Villemoes, Specialkonsulent, Aarhus Kommune og Erhverv Aarhus 
 • 10.00: Rammer for grønne indkøb af transport, v/ Rune Buchdal Nielsen, POGI, Miljøstyrelsen 
 • 10.15: Grøn omstilling, kundeønsker og krav, v/ John Steinmejer, Danske Fragtmænd 10.30 Spørgsmål fra deltagere og moderator

Se webinaret 

Se eller gense webinaret.Webinaret er en del af en serie på seks webinarer om elektrificering af transporten, som er planlagt af Region Hovedstadens elbilsekretariat, Copenhagen Electric og udført af Danmarks grønne tænketank, CONCITO.​​Vare- og lastbiler bidrager væsentligt til CO2 udledningen. Mange kommuner vil gerne begrænse generne fra den tunge trafik af hensyn til både miljø, trafiksikkerhed og klima – særligt i byerne.

Webinaret ser bredt på varetransport og klima. Fra Concito hører du om, hvilke køretøjsteknologier der er samt deres fordele og ulemper. Desuden får du indblik i internationale erfaringer med at regulere varetransporten. Du får perspektiver fra en transportkøber, der leverer i byer, og hører om logistikkæden samt virksomhedens ønsker til varelevering. Endelig hører du fra to kommuner, der har etableret en vareleveringsordning med Citylogistik.

Webinaret er en del af en serie på seks webinarer om elektrificering af transporten, som er planlagt af Region Hovedstadens elbilsekretariat, Copenhagen Electric, og udført af Danmarks grønne tænketank, Concito, og DK2020-sekretariatet.

Program:

 • 9.30 - Kort introduktion v/ Christina Bech Godskesen Andersen, Region Hovedstaden
 • 9.35 - Tung trafik, citylogistik og klima v/ Henrik Gudmundsson, Concito
 • 10.00 - Transportkøberens perspektiv v/ Kent Filt, Multiline
 • 10.15 - Varelevering med Citylogistik v/ Marie Vang Nielsen, Roskilde Kommune og Jacob Jespersen, Lyngby-Taarbæk Kommune
 • 10.30 - Spørgsmål fra deltagere og moderator

Se optagelsen af webinaret

Webinaret blev optaget og kan ses på youtube.com eller ses påDK2020-hjemmesiden.​2020

​Rådet for Grøn Omstilling og Copenhagen Electric i Region Hovedstaden inviterer til online workshop og konference om elektrificering af den tunge transport tirsdag den 1. december kl. 9.00 - 15.00.


Deltag og lær mere om potentialerne og perspektiverne for elektrificering af tung transport og bidrag selv aktivt til at sætte scenen. 
Den grønne omstilling af erhvervstransporten er godt i gang. Forpligtende målsætninger gør, at vi på transportområdet står over for at skulle fortage tiltag allerede nu for at bidrage til 70 % reduktion i CO2 udledningen i 2030.  Vi ønsker, sammen med jer, at øge vidensniveauet og understøtte omstillingen i Danmark, så vi sammen kan nå målet.


Arrangementet vil bestå af to dele, en konference- og en workshopdel.


Du kan se eller gense konferencen. (OBS. FORKERT LINK)

 

Hvis du ønsker at få tilsendt slides bedes du skrive til

christina.bech.godskesen.andersen@regionh.dk eller

kia.madsen@regionh.dk​​​For første gang kan danskerne tilgå en uvildig hjemmeside udelukkende om elbiler og ladning. Elbilviden.dk tilbyder én samlet indgang for folk, der vil have viden om køb, ejerskab og brug af elbil. Og den har vi været i spidsen for at udvikle! 

 

Se mere på elbilviden.dk og læs vores Pressemeddelelse.​Det sidste elbilnetværk blev afholdt  den 10. november 2020, via online streaming fra Pressen, Politikens Hus.

Programmet bød på følgende: 

 • Vær med til lanceringen af den nye hjemmeside om elbiler, elbilviden.dk med relevant indhold til dig som privat elbilist, kommune og erhverv.
 • Hør mere fra kommuner og virksomheder, der er godt i gang med den grønne omstilling og få inspiration til din kommune eller virksomheds elbil- og ladestrategi.
 • Forstå behovet og udnyttelse af smarte ladeløsninger
 • Bliv klogere på fremtidige rammebetingelser på baggrund af de nye afgifter for elbiler
 • Få branchens og det offentliges bud på elektrificering af erhvervstransportenog deltag i debatten om, hvordan vi kan bruge offentlige indkøbskrav til at understøtte et grønnere transportvalg


Du kan gense hele Elbilnetværket 2020.

 

Hvis du ønsker at få tilsendt slides bedes du skrive til ronja.helelshoej.soerensen@regionh.dk.​​Region Hovedstaden afholdte i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrrelsen et webinar om den nye Ladestanderbekendtgørelse. Du kan se eller gense webinaret herunder (link åbner i ny fane):

Webinar om Ladestanderbekendtgørelsen - 26. maj 2020 13.00.28.mp4Redaktør