Trafik- og mobilitetsplan for hovedstadsregionen

Væksten i indbyggere og arbejdspladser betyder, at der i hovedstadsregionen skal håndteres mindst 20% flere rejser i 2035, hvilket lægger et pres på hele trafiksystemet.

For at sikre at vi kan håndtere den udvikling, har Region Hovedstaden derfor vedtaget en samlet vision for borgerne og de mange, som dagligt pendler ind og ud af regionen, så de undgår unødig spildtid i hverdagen.

Med Trafik- og mobilitetsplanen vil Region Hovedsatden sætte ind på 5 strategiske udviklingsområder for at skabe en sammenhængende, pålidelig, effektiv og grøn mobilitet samt skabe plads til de 20 pct. flere pendlere inden 2035 ved at kombinere tog, bus, letbane, metro og cykelture med private delebiler og samkørsel.