​​​​​

BRT - højklasset transport

Bus Rapid Transit (BRT) er en højklasset transportform, der nedbringer rejsetiden og øger komfort og sikkerhed for passagererne. BRT indrettes med stationslignende stop og sammenhængen med den omgivende by indgår i planlægningen. Samtidig vil BRT-løsninger være med til at nedbringe CO2-udledningen ved busser, ved at køre på grønne drivmidler.

Hvad er BRT?

Varighed: 05:16 min.

BRT er busser som:

  • kører i eget tracé/bane i midten af vejbanen (sidder altså ikke fast i trængsel - egnet til førerløs kørsel)
  • er ekstra lange og har høj kapacitet med mange afgange døgnet rundt (transporterer mange mennesker og reducerer ventetid)
  • har stationslignende stoppesteder med bl.a. belysning, trafikinformation, indtjekning og niveaufri adgang til bussen (hurtig ind- og udstigning samt egnet til barnevogne og kørestole)
  • har prioritering i lyskryds (stopper kun ved stoppested - forkorter rejsetiden)
  • kører på grønne drivmidler (bidrager til den grønne omstilling)

BRT som en løsning på trængsel

Stigende befolkningstal er med til at øge trængslen på vejene. Den øgede trængsel resulterer i, at de regionale busser sidder fast i trafikken, og gør det mindre attraktivt for passagererne at benytte sig af. For at gøre de regionale busser mere attraktive for passagererne kan BRT være et skridt i denne retning. BRT nedbringer rejsetiden gennem kørsel i egne busbaner, og de stationslignende stoppesteder øger komfort og sikkerhed for passagerne. 

En af fordelene ved BRT er, at BRT-linjer kan anlægges hurtigt og billigt, da der fx ikke skal anlægges skinner. 

Den regionale buslinje 150S har allerede fået BRT-lignende forhold på en delstrækning ved Rigshospitalet i København kaldet "den kvikke vej".

Regionen arbejder på fremtidens BRT-projekter sammen med Movia og kommunerne på linjerne 200S og 400S. ​

Klimavenlig transport og byudvikling

BRT-bussernes grønne drivmidler nedbringer CO2-udledningen og reducerer støj. Egne vejbaner for BRT-busser giver hurtigere rejsetid og reducerer risikoen for at sidde fast i trafikken. Dette skal være med til at gøre det mere attraktivt for flere at vælge kollektiv trafik fremfor bilen. BRT er et vigtigt redskab til at nedbringe CO2-udledning og understøtte det nationale klimamål. 

BRT-løsninger er ikke nye set på verdensplan. Flere steder i verden er BRT blevet implementeret, hvilket har været med til at drive byudvikling - og det vil BRT også kunne gøre i Danmark. 

Udviklingen af BRT sker i samarbejde med Movia, hvilket du kan læse mere om på Movias hjemmeside​​​Redaktør