​​​​​​​​​​​​​​

Letbane

​Den nye letbane langs Ring 3 er ved at blive anlagt og forventes færdig i år 2025. De 28 km. letbane skal sikre bedre transportmuligheder på strækningen fra Lundtofte i Lyngby i nord til Ishøj i syd.

​​​Hovedstadens Letbane

Region Hovedstaden står sammen med 11 kommuner bag Hovedstadens Letbane, som bliver anlagt langs Ring 3. Hovedstadens Letbane får 29 stationer på en 28 km lang strækning. På seks af letbanens stationer kan du skifte til S-toget. Letbanen kommer til at stoppe ved både Herlev Hospital og Rigshospitalet Glostrup og vil sikre nem transport og adgang for både patienter, pårørende og medarbejdere på hospitalerne.

Du kan se linjeføringen på den kommende letbane ved Ring 3 her ​

Bag Hovedstadens letbane står Region Hovedstad​en og følgende 11 kommuner:

 • ​Albertslund
 • Brøndby
 • Gladsaxe
 • Glostrup
 • Herlev
 • Hvidovre
 • Høje-Taastrup​
 • Ishøj
 • Lyngby-Taarbæk
 • Rødovre
 • Vallensbæk​

​​​Du kan læse meget mere om letbanen 

Hvis du vil vide mere om Hovedstadens Letbane – fx hvordan den anlægges og hvor den kommer til at stoppe, så besøg dinletbane.dk. Her kan du også som nabo få en mere konkret information om byggeriet. ​​​

​Analyser om letbaner i Region Hovedstaden

​​Udredningen om letbanen langs Ring 3

Udredningen kortlægger potentialet i en letbane langs Ring 3, der vil binde regionen sammen på tværs fra Lundtofte til Ishøj. Letbanen vil få et større passagergrundlag end kystbanen og bidrage til at skabe vækst i hovedstadsreg​ionen, konkluderer udredningen.

Hent resume af udred​ningen Letbane på Ring 3

Se hele ud​redningen Letba​ne på Ring 3


Fakta om letbanen langs Ring 3

Derfor skal Hovedstaden h​ave en letbane
Et stigende befolkingstall, 18 mio timer spilt på at sidde i kø der frem mod 2025 vil være fordoblet og kræve samfundsudgifter på 4 mia. kr. årligt, er nogle af grundene til at Hovedstaden investerer i ny letbane.

Hovedstadens letbane -​ en samfundsmæssig gevinst
Læs om letbanen der er det største og mest visionære projekt til at skabe vækst og udvikling siden Fingerplanen og S-tog-nettet.

Hovedstadens Letbane​ er på vej
Læs om den 28 km lange letbane med 29 stationer fra Lundtofte nord for Lyngby til Ishøj i syd.  

Hovedstadens økono​mi i forbindelse med letbanen
Se Region Hovedstadens samlede anlægsomkostninger, driftsrelaterede anlægsomkostninger og forventede årlige driftsomkostninger fra ibrugtagning.

Ændrede forudsætninger for letba​nens samfundsøkonomiske beregninger​
Copenhagen Economics har i januar 2018 vurderet om den samfundsøkonomiske beregning af Hovedstadens Letbane fra 2013 stadig er retvisende.​I mange europæiske storbyer er el-drevne, støjsvage og hurtige letbaner på vej frem. De moderne "sporvogne" er både erstatning for busser, men også et supplement til metro, S‐tog og regionaltog.

I hovedstadsregionen er letbanen langs med Ring 3 fra Lundtofte til Ishøj tæt på at blive til virkelighed med et passagergrundlag, der bliver større end kystbanen. Det viser den netop fremlagte udredning fra Ringby – Letbanesamarbejdet.

I Trængselskommissionens idékatalog lægges der op til, at et sammenhængende letbanenet i hovedstadsområdet skal undersøges.

Nu viser en ny analyse af potentialet for flere letbaner i hovedstadsregionen, udført af DTU Transport, at vi vil kunne anlægge et helt net af letbaner til samme pris som en metrolinje.

Rapporten og resuméet i linket til højre er et bidrag til debatten om trængselsproblemerne i hovedstadsområdet. I Region Hovedstaden mener vi at vi bør satse på letbanen. Letbanen kan være med til at dæmme op for lange bilkøer og trafikpropper, skabe et renere miljø og ikke mindst være et ansigtsløft i den kollektive trafik.​

​​Pjece om letbanernes potentialer
Hovedstadens Letbane medfører private investeringer for 32 mia. kr. viser opdateret Incentive Analyse (september 2017)

Det by- og erhvervsstrategiske samarbejde LOOP CITY, som består af de ti kommuner langs Ring 3 og Region Hovedstaden, har taget initiativ til at få en beregning af konsulenthuset Incentive, som viser den samfundsøkonomiske betydning af Hovedstadens Letbane. Letbanen forventes at tiltrække mindst 32 mia. kroner i private investeringer, skabe 36.500 arbejdspladser og tiltrække 32.000 nye borgere. Hovedstadens Letbane skaber en længe ventet sammenhængende kollektiv trafikforbindelse i Storkøbenhavn, som både trækker massive investeringer og nye arbejdspladser til omegnskommunerne.

Læs Investeringsanalyse - L​oop City (Incentive)​Regionsrådets beslutninger om letbanen i Ring 3

30. januar 2018, sag nr. 8
Godkendelse af de​t økonomiske grundlag for gennemførelsen af letbane langs Ring 3
 
31. januar 2017, sag nr. 11
Forslag til justering af betalingsaftalen mellem hovedstadens letbane i/s og region hovedstaden.
 
14. juni 2016, sag nr. 11
Høring om navngivning af stationer på letbanen i ring 3.
 
17. maj 2016, sag nr. 1
Tilpasning af regionens korrektionsreserve og styringsmodellen for hovedstadens letbane i/s.
 
16. juni 2015, sag nr. 9
Regionsrådet godkender dispositionsforslaget for letbanen i Ring 3 med regionens bemærkninger.
 
16. juni 2015, sag nr. 10
Regionsrådet godkender at tage VVM-redegørelsen til efterretning og godkender regionens samlede bemærkninger af teknisk karakter.
 
16. juni 2015, sag nr. 11
Regionsrådet godkender Hovedstadens Letbanes anbefaling af ændret udbudsstrategi og fremrykning af anlægsomkostninger.
 
19. august 2014, sag nr. 7
Regionsrådet giver regionsrådsformanden mandat til at indgå aftale om ændring af linjeføring og ekstra station på DTU-området.
 
4. februar 2014, sag nr. 4
Regionsrådet godkender stiftelsen af selskabet Ring 3 Letbane I/S, der skal bygge letbanen.
 
18. juni 2​013, sag nr. 34
Regionsrå​det udpeger repræsentanter til midlertidig bestyrelse letbanen langs Ring 3.
 
16. april 2013, sag nr. 3
Regionsrådet godkender forslag til principaftale og høring om letbanen langs Ring 3. Udredningen om letbane i Ring 3 godkendes som grundlag for lovgivning om letbanen og etablering af den.
 
5. februar 2013, sag nr. 24
Orientering til regionsrådet om status og fremdrift af projektet Letbaneprojektet i Ring 3. Sagen er en fortrolig orienteringssag.
 
11. december 2012, sag nr. 34
Orientering til regionsrådet om status og fremdrift af projektet Letbaneprojektet i Ring 3. Sagen er en fortrolig aftalesag.
 
22. maj 2012, sag nr. 7
Linjeføring og stationer for letbanen langs Ring 3 fastlægges af regionsrådet.
 
31. januar 2012, sag nr. 6
Orientering til regionsrådet om status og fremdrift af projektet Letbaneprojektet i Ring 3.​
 
24. maj 2011, sag nr. 21
Regionsrådet beslutter at medfinansiere letbanen langs Ring 3 mellem Lundtofte og Ishøj. Regionsrådet godkender, at regionen selvfinansierer 15 % af medfinansieringen. Sagen er en fortrolig aftalesag.
 
22. marts 2011, sag nr. 36
Regionsrådet bemyndiger regionsrådsformand​en til at forhandle en aftale om etablering af en letbane i Ring 3 mellem Lundtofte og Ishøj. Sagen er en fortrolig aftalesag.
 
14. december 2010, sag nr. 36
Regionsrådet tilkendegiver, at Region Hovedstaden vil medvirke til etablering af en letbane i Ring 3-korridoren. Sagen er en fortrolig tilskudssag​


​​

Redaktør