​​​​​​​​​

Lokalbaner

​Her finder du information om, hvordan regionen arbejder med lokalbaner i Hovedstadsområdet, samt de analyser og rapporter der er blevet udarbejdet på området. Herudover kan du læse om Favrholm stationsprojekt og tilknytningen til Nyt Hospital Nordsjælland

​Lokalbaner i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden betaler for drift og vedligeholdelse af følgende lokalbanestrækninger (Kort over lokalbaner i Region H):

  • Nærumbanen (Jægersborg - Næru​​m)
  • Frederiksværksbanen (Hillerød - Hundested)
  • Lille Nord (Hillerød - Helsingør)
  • Hornbækbanen (Helsingør - Gilleleje)
  • Gribskovbanen (Hillerød - Gilleleje og Hillerød - Tisvildeleje)​

Hvem er ansvarlige for hvad?

Trafikselskabet Movia er ansvarlig for køreplanlægning og kontraktopfølgning mens Lokaltog A/S udfører togdriften og er ansvarlig for anlæg, vedligeholdelse og forvaltning af jernbaneinfrastrukturen.

Udover drift og vedligeholdelse finansierer Region Hovedstaden afdrag og forrentning af togmateriel samt fornyelse og udvidelser af infrastrukturen.

Analyser og rapporter om lokalbanerne

Opgradering af Hillerød Station - Beslutningsgrundlag (Banedanmark, 2021) (Link til projektets webside)

Nulemissionstog på lokalbanerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland (Rambøll, 2020)

Idéfaserapport: Nørre Herlev standsningssted (SNC-Lavalin/Atkins, 2018)

Idéfaserapport: Helsinge Nord standsningssted (SNC-Lavalin/Atkins, 2018)

Analyse af privatbanernes infrastruktur (Rambøll / Struensee & Co., 2017) 

Realiseringsplan for investeringer i Region Hovedstadens lokalbaner (Incentive, 2016)

Handlingsplan for udvikling af lokalbanen (COWI, 2014)

Visioner for Lokalbanen 2012-2025 (COWI, 2012)

Kommende analyser og rapporter

Evaluering af forsøg med SCRT-system.

Infrastrukturfornyelser og investeringer:​

​​I perioden 2020-2026 fornys store dele af infrastrukturen på lokalbanerne. Fornyelsesarbejderne omfatter renovering af broer, perroner og signalanlæg, ballastrensning, sporombygning, nye sporskifter, sikring af overkørsler, renovering af afvanding af spor, dæmninger og skråninger mv. Nedenfor findes årlige statussager:

Status på fornyelsesplanen 2022​

Status på fornyelsesplanen 2021

Status på fornyelsesplanen 2020


​Favrholm Station

Placeringen af Nyt Hospital Nordsjælland er motivationen for etablering af den nye Favrholm Station syd for Hillerød. Stationen vil sikre tilgængelighed til hospitalet med offentlig transport for patienter, besøgende og hospitalspersonale.
Herudover vil den nye station skabe en ny sammenhæng i den kollektive trafik og blive ny skiftestation for rejsende mellem Frederiksværkbanen og Nordbanen (S-tog). 

Etableringen af den nye station ved Favrholm, syd for Hillerød, er et samarbejde mellem Banedanmark, Region Hovedstaden, Hillerød Kommune, Movia, DSB og Lokaltog A/S. Favrholm Station forventes at skulle stå klar inden åbning af Nyt Hospital Nordsjælland i 2025.

Opgradering af Hillerød Station

I den statslige aftale om Infrastrukturplan 2035 er der afsat 333 mio. kr. til opgradering af Hillerød Station hvor lokalbanesporene bindes sammen, så tog fra de nordlige baner kan fortsætte til Favrholm Station og videre ad Frederiksværksbanen. Dermed skabes der mulighed for direkte togforbindelser til det nye hospital fra stort set hele "optageområdet" i Nordsjælland. Dette vil gavne både ambulante patienter, ansatte og besøgende og muliggøre overflytning af bilpendlere til kollektiv trafik som følge af sparet rejsetid og skiftetid på Hillerød Station.

Uddybende rapporter om Favrholm stationsprojektet

Banedanmark: Ny station v​​ed Favrholm, fase II rapport, januar 2018​ Redaktør