BRT - højklasset transport

​Bus Rapid Transport (BRT) er en højklasset transportform, der nedbringer rejsetiden og øger komfort og sikkerhed for passagererne. Samtidig vil BRT-løsninger være med til at nedbringe CO2-udledningen ved busser der kører på grønne drivmidler.

Video om BRT

Varighed: 05:16 min.


BRT er busser som:

  • kører i eget tracé/bane i midten af vejbanen (sidder altså ikke fast i trængsel - egnet til førerløs kørsel)
  • er ekstra lange og har høj kapacitet med mange afgange døgnet rundt (transporterer mange mennesker og reducerer ventetid)
  • har stationslignende stoppesteder med bl.a. belysning, trafikinformation, indtjekning og niveaufri adgang til bussen (hurtig ind- og udstigning samt egnet til barnevogne og kørestole)
  • har prioritering i lyskryds (stopper kun ved stoppested - forkorter rejsetiden)
  • kører på grønne drivmidler (bidrager til den grønne omstilling)

Løsning på trængsel

Region Hovedstadens stigende befolkningstal er med til at øge trængslen på vejene. Den øget trængsel resulterer i, at de regionale busser sidder fast i trafikken, og gør det mindre attraktivt for passagererne at benytte sig af. For at gøre de regionale busser mere attraktive for passagererne kan BRT være et skridt i denne retning. BRT nedbringer rejsetiden gennem kørsel i egne busbaner, og de stationslignende stoppesteder øger komfort og sikkerhed for passagerne. 

En af fordelene ved BRT er, at BRT-linjer kan anlægges hurtigt og billigt, da der fx ikke skal anlægges skinner. 

Regionen har allerede implementeret nogle af elementerne fra BRT, hvilket "den kvikke vej" i København er et eksempel på for blandt andet den regionale buslinje 150S. 

Regionen arbejder på fremtidens BRT-projekter sammen med Movia og kommunerne på linjerne 200S og 400S. 

Klimavenlig transport og byudvikling

BRT-bussernes grønne drivmidler nedbringer CO2-udledningen og reducerer støj. Egne vejbaner for BRT-busser giver hurtigere rejsetid og fjerner risikoen for at sidde fast i trafikken. Dette skal være med til at gøre det mere attraktivt for flere at vælge kollektiv trafik fremfor bilen. BRT er et vigtigt redskab til at nedbringe CO2-udledning og understøtte det nationale klimamål. 

BRT-løsninger er ikke nye set på verdensplan. Flere steder i verden er BRT blevet implementeret, hvilket har været med til at drive byudvikling - og det vil BRT også kunne gøre i Danmark. 

Redaktør