Om Copenhagen Electric

Copenhagen Electric er din centrale indgang til viden om elbiler. Vores opgave er at skabe synlighed og objektiv information om elbiler.

​​​​

 

Elbilen er en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile brændstoffer. Derfor har Region Hovedstaden en vision om at blive en førende elbilregion i Europa. Som et led i denne ambitiøse elbilsatsning etablerede regionen i maj 2013 det regionale elbilsekretariat, Copenhagen Electric.

Vores opgave er at fremme omstillingen af grøn transport i hovedstadsregionen ved at videreformidler viden og erfaringer, igangsætter projekter, indgår partnerskaber og etablerer netværks.

Region Hovedstadens målsætninger

Elbilsekretariat arbejder med udgangspunkt i regionens strategi for klimavenlig transport.

Mål for klimavenlig transport 2025

  1. Hovedstadsregionen er foregangsregion for udvikling af klimavenlig transport med fokus på elbiler, cyklisme og kollektiv transport.
  2. Hovedstadsregionen er testområde for en sammenhængende opbygning af et marked for elbiler og tiltrækker derved investeringer og skaber nye, blivende jobs.
  3. Kommuner og region har indført flådestyring af egen vognpark og udskiftet egen bilparker til persontransport med elbiler eller andre klima og miljøvenlige køretøjer.
    Dette er sket ifm. At der alligevel skal indkøbes nye biler eller via en omstilling af eksisterende biler til el drift.
  4. Busser i hovedstadsregionen er baseret på grønne drivmidler
  5. Mobilitetsplanlægningen sikrer et markant styrket samspil mellem trafikformer til gavn for den kollektive trafik og cyklisme.

Læs mere om Region Hovedstaden transportplan her.

Medarbejdere

Kåre Albrechtsen
Sekretariatschef
Telefon: 24 63 88 68Kathrine Fjendbo  (Orlov frem til forår 2019)
Specialkonsulent
Telefon: 24 82 37 32


Gent-Grinvalds-Harbro_profile billeder.jpg
Gent Grinvalds Harbro
Konsulent
Telefon: 29 77 93 07Kia Madsen
Projekmedarbejder
Telefon:  24 91 67 16

Ronja-Helleshøj Sørensen.jpg
Ronja Helleshøj Sørensen  
Studentermedhjælper & admin. Copenhagen Electric
Telefon: 20 55 62 10
Advisory Board

Et Advisory Board er tilknyttet Copenhagen Electric og f​ungerer som viden-, rådgivnings- og sparringsforum.

 Se medlemmer af Advisory Board.


Redaktør