Om Copenhagen Electric

Copenhagen Electric er din centrale indgang til viden om elbiler. Vores opgave er at skabe synlighed og objektiv information om elbiler.

​​​​

 

Elbilen er en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile brændstoffer. Derfor har Region Hovedstaden en vision om at blive en førende elbilregion i Europa. Som et led i denne ambitiøse elbilsatsning etablerede regionen i maj 2013 det regionale elbilsekretariat, Copenhagen Electric.

Vores opgave er at fremme omstillingen af grøn transport i hovedstadsregionen ved at videreformidler viden og erfaringer, igangsætter projekter, indgår partnerskaber og etablerer netværks.

Region Hovedstadens målsætninger

Elbilsekretariat arbejder med udgangspunkt i regionens strategi for klimavenlig transport.

Mål for klimavenlig transport 2025

  1. Hovedstadsregionen er foregangsregion for udvikling af klimavenlig transport med fokus på elbiler, cyklisme og kollektiv transport.
  2. Hovedstadsregionen er testområde for en sammenhængende opbygning af et marked for elbiler og tiltrækker derved investeringer og skaber nye, blivende jobs.
  3. Kommuner og region har indført flådestyring af egen vognpark og udskiftet egen bilparker til persontransport med elbiler eller andre klima og miljøvenlige køretøjer.
    Dette er sket ifm. At der alligevel skal indkøbes nye biler eller via en omstilling af eksisterende biler til el drift.
  4. Busser i hovedstadsregionen er baseret på grønne drivmidler
  5. Mobilitetsplanlægningen sikrer et markant styrket samspil mellem trafikformer til gavn for den kollektive trafik og cyklisme.

Læs mere om Region Hovedstaden transportplan her.

Medarbejdere

Kåre Albrechtsen
Enhedschef
Telefon: 24 63 88 68Kathrine Fjendbo 
Specialkonsulent
Telefon: 61 78 36 06


Gent-Grinvalds-Harbro_profile billeder.jpg
Gent Grinvalds Harbro
Konsulent
Telefon: 29 77 93 07Kia Madsen
Konsulent
Telefon:  24 91 67 16

Ronja-Helleshøj Sørensen.jpg
Ronja Helleshøj Sørensen  
Konsulent & admin. Copenhagen Electric
Telefon: 20 55 62 10
Advisory Board

Et Advisory Board er tilknyttet Copenhagen Electric og f​ungerer som viden-, rådgivnings- og sparringsforum.

 Se Medlemmer af Advisory Board


Samarbejdspartnere - konsulenter

Andrew Tøttrup Maddock

Jeg arbejder med stor passion med den grønne omstilling inden for transportområdet og nuværende køretøjers energieffektivitet. Jeg arbejder endvidere  med forsøgsprojekter om nye energiformer til person- og varetransport. Mit arbejde er stærkt forankret i at skabe klarhed over fordelene ved bæredygtig transport for at skabe grønnere og innovative byområder med høj vækst og livskvalitet.

Fremsyn
Fremsyn er et selvstændigt konsulenthus med speciale i grøn forretningsudvikling og rådgivning inden for energi og transport. Vi leverer grønne beslutningsgrundlag med afsæt i økonomiske omkostninger og effekter inden for klima, luftforurening og støj. Det gør vi blandt andet med flådeanalyser til kommuner og virksomheder med 360 graders uvildig rådgivning fra første møde til alle elbiler er i drift.

HC Jensen, City Tekniq
citytekniq

Jeg rådgiver kommuner, organisationer, domiciler, boligforeninger - altså alle der har brug for viden om elbiler og ladeløsninger ved konkret eller stratigisk behov. Jeg har min erfaring fra over 100 udbud og indkøb af ladeløsninger bl.a. for Københavns Kommune.

Jonas Mortensen, Carless Consulting

Carless Consult skaber bæredygtig mobilitet gennem innovative projekter. Sammen med vores kunder, et team af samarbejdspartnere og samfundets aktører finder vi løsninger der fremmer grøn transport, ny mobilitet og den bilfri by. Vi tilbyder alt fra projektudvikling til projektledelse.

Mette Hoé, Hoe360 Consulting

HOE360 Consulting er specialiseret i grønne mobilitetsprojekter. Vi har et stærkt fokus på at løfte projekterne fra deres første idé til udvikling af innovative og funktionelle løsninger. Kerne kompetencer: projektledelse, netværk, partnerskaber, funding, politiske virkemidler og innovation. Samt et stort globalt netværk og EU rådgivning.

Samarbejdspartnere - virksomheder og organisationer

Brintbiler.dk

På Brintbiler.dk kan du følge med i, hvad der sker i Danmark og globalt inden for brintbiler og brinttankstationer. Tejs Laustsen Møller er kontaktperson.

Clever
clever

Clever er fremtidens mobilitet i dag – med opladning som passer dig. Her får du energien og netværket, der gør elbilen til et nemt og åbenlyst valg i din hverdag. Og vi er med dig både hjemme og ude. Henrik Skyggebjerg er kontaktperson hos Clever.

Tænketanken Concito
concito

CONCITO er et af Danmarks største grønne netværk og har til formål at medvirke til en lavere udledning af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Tænketanken CONCITO arbejder med partnerskab mellem politikere, erhvervsliv og borgere - stat, marked og civilsamfund. Henrik Gudmundsson er kontaktperson hos Concito.

Dansk Elbil Alliance

Dansk Energi/Dansk Elbil Alliance er en interesseorganisation, der samler hele værdikæden, herunder energiselskaber, bilmærker, komponentleverandører og forskere i et samarbejde om at skabe de bedste vilkår for eldrevne køretøjer, som fremtidens transportløsning. Lærke Flader er branchechef og kontaktperson i Dansk Elbil Alliance.

DTU Elektro
elektro.dtu

Institut for Elektroteknologi er det førende DTU-institut indenfor elektroteknologi. Vores mål er at sikre forskning og ingeniørmæssig uddannelse på højeste internationale niveau. Peter Bach Andersen er kontaktperson hos DTU Elektro.

Elbilforening FDEL
fdel

Elbilforeningen FDEL er de danske elbilisters forbrugerorganisation. Foreningen arbejder for at fremme elbilisme i Danmark og for den grønne omstilling af transporten. Vi gennemfører projekter i samarbejde med forskellige partnere. Camilla Nesser Thomsen er kontaktperson hos FDEL.

Rambøll

Rambøll bistår både offentlige og private aktører med at elektrificere transportsystemet. Lige fra indledende analyser af eksempelvis forretningspotentialet i nye ladenetværk til elbiler, over omlægning af busflåder til elektriske busser, til planlægning og design af bygninger og byområder. Kontaktpersoner Søren Have, Claus Klitholm, Thomas Dyhr Martinus.


Ovenstående liste med CPH Electrics samarbedjspartnere vil løbende blive opdateret og er derfor ikke udtømmende. Ønsker du som samarbejdspartner at blive tilføjet til listen kontakt os da venligst på mail.


Læs mere om Cph Electric: vores projekter, tilbud, m.m.

Redaktør