Projekter om elbiler

​Copenhagen Electric har udarbejdet forskellige projekter om elbiler som et led i Region Hovedstadens grønne transportplan med interesse for kommuner og virksomheder.

​I Region Hovedstaden udvikler og igangsætter vi projekter i tæt samspil med relevante parter i skabelsen af en grøn omstilling. Vi samler alle relevante partnere med det fælles fokus​ at udbrede elbiler i regionen og realisere potentialerne for elbiler​​.

Copenhagen Electrics projektoversigt 

 

Eksempler på projekt (læs alle i oversigten):

Electric Urban Freight and Logistics  

EUFAL-projektet har til formål at skabe en digital platform for udveksling af viden som et beslutningsværktøj for virksomheder, der er villige til at integrere elektriske køretøjer (EV) i deres erhvervskøretøjsflåder. Projektet vil analysere status for EV-implementering i byer baseret på pilotprojekter, der omfatter forskellige EV-brugere med forskellige erfaringer med EV-implementering. Pilotprojekterne vil fungere som demonstration og evaluering af implementering og anvendelse af forretningsmodeller indenfor fragt og bylogistik i flere lande. Du kan læse mere om projektet på www.eufal-project.eu eller i den vedhæftede oversigt.

Vehicle to Equipment

Copenhagen Electric udførte i samarbejde med konsulentfirmaet Fremsyn og AFA JCDecaux som testcase i perioden januar 2016 til marts 2016 en analyse af elbilers potentiale til at levere strøm til værktøj i erhvervsmæssige anvendelse, kaldet Vehicle to Equipment (V2E). Du kan læse mere om Anlaysen i ovenstående projektoversigt eller læse hele V2E analysen her.

Flådeanlyser for kommuner, regionens enheder og hospitaler

Copenhagen Electric lancerede i 2015 et rejsehold, som guidede kommuner, regionens enheder og hospitaler i regionen gennem overgangen til flere elbiler. Det skete gennem en omstillingsproces med syv trin, som bl.a. rummer en gennemgribende analyse af deres behov og muligheder. Du kan læse mere om Flådeanalyser i kommuner her. Der er udarbejdet en opsamling på tværs af kommunerne, som viser resultaterne fra flådeanalyserne. Se opsamlingen her.   

Analyse af Elbilers Driftsøkonomi

Det primære formål med dette projekt, støttet af Energistyrelsen, var at indhente og analysere data fra fire elbilsmodeller mht. elbilernes samlede energiforbrug og sammenligning med normtal. Mere specifikt er elbilers forbrug analyseret mht. bilmodeller, vejtyper samt påvirkning fra sæsonvariationer (udetemperatur). Læs hele rapporten om Analyser af elbilers driftsøkonomi, undarbejdet af DTU Management Engineering. Slutrapporten indsendt til Energistyrelsen findes her, og en opsamling kan læses i projektoversigten.

 

Redaktør