Projekter om elbiler

​Copenhagen Electric har udarbejdet forskellige projekter om elbiler som et led i Region Hovedstadens grønne transportplan med interesse for kommuner og virksomheder.

​I Region Hovedstaden udvikler og igangsætter vi projekter i tæt samspil med relevante parter i skabelsen af en grøn omstilling. Vi samler alle relevante partnere med det fælles fokus​ at udbrede elbiler i regionen og realisere potentialerne for elbiler​​.

Læs Copenhagen Electric projektoversigt her.

Eksempler på projekt (læs alle i oversigten):

Electric Urban Freight and Logistics  

EUFAL-projektet har til formål at skabe en digital platform for udveksling af viden som et beslutningsværktøj for virksomheder, der er villige til at integrere elektriske køretøjer (EV) i deres erhvervskøretøjsflåder. Projektet vil analysere status for EV-implementering i byer baseret på pilotprojekter, der omfatter forskellige EV-brugere med forskellige erfaringer med EV-implementering. Pilotprojekterne vil fungere som demonstration og evaluering af implementering og anvendelse af forretningsmodeller indenfor fragt og bylogistik i flere lande. Du kan læse mere om projektet på www.eufal-project.eu eller i den vedhæftede oversigt.

Flådeanlyser for kommuner, regionens enheder og hospitaler

Copenhagen Electric lancerede i 2015 et rejsehold, som guidede kommuner, regionens enheder og hospitaler i regionen gennem overgangen til flere elbiler. Det skete gennem en omstillingsproces med syv trin, som bl.a. rummer en gennemgribende analyse af deres behov og muligheder. Du kan læse mere om Flådeanalyser i kommuner her. Der er udarbejdet en opsamling på tværs af kommunerne, som viser resultaterne fra flådeanalyserne. Se opsamlingen her.   

Indsats for fremme af grønne taxier

I et partnerskab med relevante aktører så som Dansk Person Transport, Taxi-branchen, Kastrup Lufthavn, E.ON, Københavns Kommune og Det Økologiske Råd har Copenhagen Electric haft et samarbejde om omstilling til grønne taxier. Princippet for samarbejdet har været, at partnerne hver især skulle bidrage hvor de kunne og, hvis der blev løftet i flok, ville dette sætte en udvikling i gang i branchen.

De igangsatte initiativer var bl.a.:

  • Etablering af 7 hurtigladere dedikeret til taxi-branchen (Copenhagen Electric).
  • Test af små elbiler til taxibrug (Copenhagen Electric og taxibranchen).
  • Samarbejder med hoteller og store virksomheder om at prioritere nul-emissionstaxier ved bestilling (Det Økologiske Råd).
 
For mere information om arbejdet med fremme af grønne taxier kontakt
chefkonsulent Kathrine Fjendbo.
Redaktør