Tilbud til fagfolk

Region Hovedstadens elbilsekretariat Copenhagen Electric medvirker til at skabe omstilling til elbiler i hovedstadsregionen og tilbyder virksomheder samarbejde på vejen til grøn omstilling med elbiler. Nedenfor kan I læse om 3 forskellige tilbud, der kan hjælpe jer videre i omstillingen.

Tilskud til en el-varebil eller en V2G stander

​​Din virksomhed kan nu få tilskud til en elvarebil, en V2G lader, eller et LPS batteri.

Tilskud til elektriske varevogne eller V2G stander

Virksomheder kan nu opnå økonomisk tilskud til anskaffelse af enten elektriske varebiler til erhvervskørsel eller til V2G ladestander, via Region Hovedstadens projekt '50 varebiler på el'. Som projektet angiver gives der tilskud til virksomheder der ønsker at anskaffe en eller flere elektriske varebiler eller V2G lader. Tilskuddet udgør 20.000 kr. ekskl. moms pr. elektrisk erhvervsbil eller per V2G stander, dog max 40 % af de fakturerede (realiserede) omkostninger. For biler er det 40 % af merprisen ift. et traditionelt referencekøretøj.

Ladepakke gennem samarbejde med E.ON

Ved levering af elbilen er det muligt samtidig at få en ladepakke fra E.ON Danmark bestående af:

 • 1 stk. Ladeboks klar til montering på væg
 • 1 stk. HOME-Charge abonnement med ladekort klar til brug

E.ON Danmark har knap 1.000 offentlige lademuligheder rundt om i landet, med strøm fra vedvarende energikilder. Herudover kan du oplade den elektriske varebil på hurtigladere, som findes flere steder i hovedstadsområdet, samt langs motorvejsnettet. En hurtiglader oplader elbilen i løbet af kort tid, så du kan komme videre på farten. Kontakt Mette Marie Knudsen, mettemarie.knudsen@eon.dk, tlf. +45 30386104.

Ønskes hjælp til installation mod betaling kontakt GodEnergi v. installatør Jan Darville på telefon +45 22668111.

Tilbuddet har modtaget tilskud fra Energistyrelsen under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Bemærk: Tilskud er betinget af, at ejer eller bruger besvarer nogle få spørgsmål i relation til driften. Spørgeskema tilsendes og besvares elektronisk.

Tilmeldningsblanket til projektet: Erhvervskørsel på el

Andre tilskudsmuligheder

Hvis din virksomhed udfører arbejder, hvor der er behov for strøm til eksempelvis værktøj eller andet elektronisk udstyr, er der gennem projektet ligeledes mulighed for at få 5.860 kr. i tilskud til et LPS batteri.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om tilskudsmuligheder, er du velkommen til at henvende dig direkte hos Gent Harbo, 29 77 93 07.

Samarbejde om flådeanalyse

En flådeanalyse bidrager til at vurdere potentialet for elbiler i bilflåden. Her opgøres de miljømæssige effekter og de økonomiske konsekvenser ved en eventuel omstilling, og ud fra dette opstilles en praktisk handlingsplan for implementering af elbiler.

Virksomheder der ønsker samarbejde om den grønne omstilling og få vurderet potentialet for elbiler ved en flådeanalyse kan kontakte Region Hovedstadens elbilsekretariat, Copenhagen Electric. Flåde​analyser tilbydes udført for flådeejere i hovedstadsregionen i samarbejde med én af følgende rådgivningsvirksomheder:
COWI,  Fleetwise, Insero, Black Swan Group, Fremsyn og Alphabet.

Konkret foregår det ved at én af ovenstående vælges til at udføre en flådeanalyse. Copenhagen Electric har mulighed for at give et tilskud til flådeanalysen, mod at få indblik i resultat, oplevelse og erfaringer med flådeanalysen fra den valgte rådgiver.

For yderligere information kontakt

Interesserede kan kontakte: konsulent Gent Grinvalds Harbro gent.grinvalds.harbro@regionh.dk. Telefon: 29 77 93 07.

Energibesparende køretøjer i bilflåden

I Danmark har vi stort fokus på at bruge energien mest effektivt. Derfor har Klima-, energi- og bygningsministeren indgået en aftale med energiselskaberne om en samlet energispareindsats.

De danske energiselskaber skal årligt sørge for, at der bliver gennemført energibesparelser. Aftalen kaldes i daglig tale energiselskabernes energispareindsats, og den gælder foreløbigt indtil 2020. Den betyder, at alle energiselskaber skal indberette fastsatte besparelser til Energistyrelsen.

For at nå disse besparelser, kan energiselskaber bl.a. tilbyde rådgivning om energieffektive køretøjer og udbetale økonomisk tilskud ved anskaffelse af mindst fem energieffektive køretøjer i bilflåden. Dermed opnår energiselskabet retten til at indberette energibesparelsen fra anskaffelse af jeres energieffektive personbiler og varevogne. Flådeejere kan opnå i størrelsesorden  2.000 - 4.000 kr. i tilskud pr. elbil.

Sådan opnås tilskud

 1. Indhent tilbud fra et eller flere energiselskaber
 2. Indgå aftale med et energiselskab
 3. Opgør energibesparelsen og meddel denne til energiselskabet
 4. Anskaf de energieffektive køretøjer
 5. Modtag tilskud

Bemærk!
Der skal være indgået en aftale med et energiselskab om retten til at indberette energibesparelsen for jeres køretøjer INDEN køretøjerne anskaffes. Hvis køretøjerne leases, er det leasingselskabet, der skal have en aftale med et energiselskab. 

Følgende energiselskaber tilbyder tilskud ved at få retten til at indberette energibesparelsen fra anskaffelsen af jeres energieffektive personbiler og varevogne i energiselskabets spareindsats.

 • TREFOR
  Energirådgiver, Dan Lorenz
  Telefon 7933 3407, e-mail dalo@trefor.dk 
 • SEAS-NVE
  Energirådgiver, Ole Trappehave
  Telefon 7029 2910, e-mail: ore@seas-nve.dk

Brug excel ark til beregning af energibesparelsen.  For yderligere information henvises til fakta boksen.

Kontakt

For hjælp og vejledning til anskaffelse af energieffektive køretøjer, kontakt
Specialkonsulent Kathrine Fjendbo (orlov frem til forår 2019), tlf. 24823732. Alternativt kan du skrive til cph-electric@regionh.dk.

 

Redaktør