​Få inspiration og indsigt om elbiler på netværksmøderne ved Copenhagen Electric

Elbilnetværk for kommuner og virksomheder

​Copenhagen Electric driver elbilnetværk for kommuner, regioner og virksomheder med henblik på at samle og videreformidle viden og erfaringer med elbiler.

Copenhagen Electric inviterer kommuner, regioner og virksomheder til at deltage i netværk for vidensdeling og erfaringsudveksling om anskaffelse og drift af elbiler.

Trafikstyrelsen og Energistyrelsen har tidligere, over en årrække, drevet to netværk for videndeling om elbiler, et elbilnetværk for kommuner og regioner og et elbilnetværk for virksomheder. Netværk som fra januar 2016 er overtaget af Copenhagen Electric.

Deltagelse i netværkene er gratis til og med slut 2020 hvor Elbilnetværkene er støttet af Energistyrelsen under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. 

​Formål med elbilnetværket

Copenhagen Electric bidrager til at kommuner, regioner og private virksomheder har mulighed for at deltage i netværk der kan inspirere til grøn omstilling med elbiler og højne vidensniveauet om elbiler. Netværkene vil, i det omfang det er muligt, blive koordineret med andre projekter og organisationer, der arbejder på at opsamle og formidle viden om elbiler, så man opnår størst mulig interesse, og det så vidt muligt undgås, at der sættes parallelle netværks- og konferenceaktiviteter i gang, som overlapper indholdsmæssigt. ​

Netværksmødernes faglige indhold

I netværkene indsamles og deles viden og erfaringer om anskaffelse, drift og brug af elbiler både i kommunalt og privat regi. Netværkene er åbent for alle kommuner og private virksomheder, der er i gang med eller har planer om at anskaffe elbiler, eller blot er nysgerrige for at vide mere om elbiler. 
På netværksmøderne vil der være faglige indlæg og præsentationer udvalgt efter emne og på baggrund af eventuelle ønsker fra deltagerne. Det er på netværksmøderne muligt at opnå kendskab til andres erfaringer med indkøb og drift af elbiler og ladeløsninger, både i form af information fra oplægsholdere, men også ved uformelle bordrunder, hvor alle kan komme til orde og udveksle erfaringer og synspunkter.

Netværksmøderne kan også have karakter af workshops med specifikt indhold og emne på programmet, et eksempel kunne være etablering af ladeinfrastruktur til mange elbiler. Netværksmødernes form og indhold vil løbende blive evalueret og tilpasset deltagernes ønsker og behov.

Kommende Elbilnetværk


Senest afholdte netværksmøde:29. oktober 2021: Elbilnetværk

Vi har sammensat et spændende program af oplæg, debatter og workshopsessioner som dækker de fleste aktuelle emner indenfor e-mobilitet og den grønne omstilling. Du kan bl.a. blive klogere på:

 • Kampen om pladsen: Elbiler og ladestandere i byrummet
 • Branche omstilling: Erfaringer fra taxabranchen
 • Paneldebat: Konkurrencen om ladeinfrastruktur

Se programmet her.her

Ud over et spændende program på scenen vil der også være adgang til messen, hvor du kan se på de nyeste e-mobilitetsløsninger, samt netværke med andre fra kommuner, virksomheder, boligorganisationer og operatører.

Arrangementet er et hybrid-event, så du kan være med online, hvis det er at foretrække.

Vi glæder os til at se dig den 29. oktober til en hel dag med viden og netværk.
10. november 2020 Elbilnetværk online fra Pressen, Politikens Hus

Elbilnetværket 2020 blev afholdt  den 10. november via online streaming fra Pressen, Politikens Hus.

Programmet bød på følgende: 
 • Lanceringen af den nye hjemmeside om elbiler, elbilviden.dk med relevant indhold til dig som privat elbilist, kommune og erhverv.
 • Kommuner og virksomheder holdte oplæg  om hvordan de er godt i gang med den grønne omstilling og kom med inspiration til din kommune eller virksomheds elbil- og ladestrategi.
 • Foredrag om behovet og udnyttelse af smarte ladeløsninger
 • Hør debatten om de nye afgifter for elbiler
 • Få branchens og det offentliges bud på elektrificering af erhvervstransportenog deltag i debatten om, hvordan vi kan bruge offentlige indkøbskrav til at understøtte et grønnere transportvalg

Du kan gense hele Elbilnetværket 2020

Hvis du øsnker at få tilsendt slides bedes du skrive til cph-electric@regionh.dk. 


Afholdte netværksmøder for kommuner og regioner


5. november 2019 i København for kommuner og virksomheder

Dette netværksmøde havde fokus på vidensdeling af den nyeste viden indenfor bl.a. ladeinfrastruktur, roaming, omstilling af flåder og klimaregnskab for elbiler. Næstformand for Trafikudvalget, Martin Baden, bød alle deltagere velkommen, hvorefter der var program med oplæg, paneldebatter og showroom fra elbilbranchen.

Dette var vores største arragement nogensinde med over 150 deltagere, hvilket tyder på at der er kommet stor interesse på området. Med repræsentanter fra kommuner, lade-, roaming- og bilbranchen, forskere samt andre interessenter blev det til en dag med stor vidensdeling og spændende debatter.

Du kan læse programmet og detagerlisten fra eventet her:


Formiddagstema: ladeinfrastruktur:

 • Sådan skaber DK grøn infrastruktur til elbiler, Lærke Flader, Dansk Elbil Alliance
 • Regulering, hvad er på vej fra EU, Jeppe Juul, Det Økologiske Råd 
 • Ladeinfrastruktur i boligforeninger, case fra Albertslund, Gent Grinvalds, Copenhagen Electric
 • Ladeinfrastruktur for elbiler, case fra Henriksgården, Thomas Meier Sørensen, DTU
 • Roaming præsentation på vej
 • Panel: Hvor klar er ladebranchen til at levere roaming?
  • med repræsentanter fra Clever, E.ON, NewMotion, Sperto & Spirii


Eftermiddagstema: omstilling af flåder:

 • Hvordan når bilbranchen regeringens 70 procent målsætning, Gunni Mikkelsen, De Danske Bilimportører
 • TCO-beregning af elbiler, Anders Gadsbøll, Gadsbøll Consulting
 • TCO beregner EXCEL ark, Gadsbøll Consulting
 • Klimaregnskab for elbiler, hvad er op og ned, Alexander Holm, Klimarådet
 • LCA for elbiler overfor konventionelle biler, Kristian Lund Kristensen, Volkswagen
 • Elbilmyter, resultater fra EU-projekter PRO-EME, Thomas Troels-Smith, LWTS Consulting og Knud Boesgaard, Fremsyn


Showroom med følgende repræsentanter fra bilbranchen:

 • Forenede Danske Elbilister (FDEL)
 • Jaguar
 • KIA Import og Andersen og Martini
 • MAN
 • Renault Danmark
15. maj 2018 på DTU

Se programmet og detagerlisten fra mødet:
3. oktober 2017 i Kolding

​Formålet med dette møde var at udveksle viden om implementeringen af elbiler. I den sammenhæng præsenterede forskellige aktører deres arbejde med elbiler. På mødet blev der blandt andet talt om igangværende projekter, erfaringer, mål og planer for fremtiden mm.1. juni 2017 på Frederiksberg i København

​Dette møde handlede om V2G (Vehicle to Grid), de nye afgiftsregler for elbiler samt forsøg med store batteripakker til elbiler. Martin Messer for Frederiksberg forsyning fremviste deres forsøg med at benytte elbilers batteri til stabilisering af el-nettet. Dette er det første i verden, der kommercielt tjener penge på, at udveksle strøm med el-nettet via elbilbatterier.17. november 2016 i Aarhus

​Temaet for dette møde var på opfordring fra kommunerne, Elbilers Totalomkostninger.  Mødet blev afholdt i samarbejde med Dansk Elbil Alliance, og Insero var med som oplægsholder om udviklingen på det nordjyske elbilmarked. 23. maj 2016 i Roskilde

​Dette var det første møde i kommunenetværket efter at Copenhagen Electric havde overtaget det fra Energistyrelsen. Mødet havde til hensigt at formidle netværket som et attraktivt tilbud for kommuner – også uden for regionhovedstaden, med fælles erfaringsudveksling og status på elbiler i de kommunale flåder. Dette gav plads til gode diskussioner på tværs af deltagerne. Alle deltagere havde mulighed for at komme med klare ønsker til indholdet på de fremadrettede møder. Afholdte elbilnetværksmøder for virksomheder


24. april 2017 – Green transport in Greater Copenhagen

​På dette møde blev der diskuteret emner som varelevering og bustransport ved brug af elbiler, samt nye og bedre lade muligheder og elbilparkering. Mødet blev afholdt i samarbejde med E.ON, CBS og Copenhagen Capacity. Halvdelen af deltagerne var fra andre europæiske lande end Danmark, da vi havde inviteret det internationale netværk EV4SCC, som Copenhagen Electric er en de af. Dette er for at styrke både det danske netværk og de internationale kontakter.2. februar 2017 - E-mobility & City Logistics

​Temaet for dette møde var ’E-Mobility and City logistics – for citizens, goods and business’, med fokus på virksomheders ansvarsmæssige og bæredygtige ambitioner på transportområdet kan omsættes til praksis – for virksomheden, for kunden og for samfundet. Derudover var der på dagen mulighed for at prøve de nyeste elbilmodeller på markedet, samt el-cykler og el-scootere til varer og erhvervstransport. 13. april​ 2016 - Smart Grid

​Dette var det første møde i virksomhedsnetværket Mødet blev afholdt i samarbejde med Insero og temaet var Smart Grid og elbilens rolle. Ønsker du at se program, deltagerliste og præsentationer fra  et af møderne, så henvend dig til Copenhagen Electric.

Redaktør