Elbilnetværk for kommuner og virksomheder

​Copenhagen Electric driver elbilnetværk for kommuner, regioner og virksomheder med henblik på at samle og videreformidle viden og erfaringer med elbiler.

​Få inspiration og indsigt om elbiler på netværksmøderne ved Copenhagen Electric

Copenhagen Electric inviterer kommuner, regioner og virksomheder til at deltage i netværk for vidensdeling og erfaringsudveksling om anskaffelse og drift af elbiler.

Trafikstyrelsen og Energistyrelsen har tidligere, over en årrække, drevet to netværk for videndeling om elbiler, et elbilnetværk for kommuner og regioner og et elbilnetværk for virksomheder. Netværk som fra januar 2016 er overtaget af Copenhagen Electric.

​Formål med elbilnetværket

Copenhagen Electric bidrager til at kommuner, regioner og private virksomheder har mulighed for at deltage i netværk der kan inspirere til grøn omstilling med elbiler og højne vidensniveauet om elbiler. Netværkene vil, i det omfang det er muligt, blive koordineret med andre projekter og organisationer, der arbejder på at opsamle og formidle viden om elbiler, så man opnår størst mulig interesse, og det så vidt muligt undgås, at der sættes parallelle netværks- og konferenceaktiviteter i gang, som overlapper indholdsmæssigt. ​

Netværksmødernes faglige indhold

I netværkene indsamles og deles viden og erfaringer om anskaffelse, drift og brug af elbiler både i kommunalt og privat regi. Netværkene er åbent for alle kommuner og private virksomheder, der er i gang med eller har planer om at anskaffe elbiler, eller blot er nysgerrige for at vide mere om elbiler. 
På netværksmøderne vil der være faglige indlæg og præsentationer udvalgt efter emne og på baggrund af eventuelle ønsker fra deltagerne. Det er på netværksmøderne muligt at opnå kendskab til andres erfaringer med indkøb og drift af elbiler og ladeløsninger, både i form af information fra oplægsholdere, men også ved uformelle bordrunder, hvor alle kan komme til orde og udveksle erfaringer og synspunkter.

Netværksmøderne kan også have karakter af workshops med specifikt indhold og emne på programmet, et eksempel kunne være etablering af ladeinfrastruktur til mange elbiler. Netværksmødernes form og indhold vil løbende blive evalueret og tilpasset deltagernes ønsker og behov. Der afholdes fire møder årligt på tværs af landet, hhv. to elbilnetværksmøder, der er virksomhedsrettede og to elbilnetværksmøder, der er kommunalt rettede.

Tilmeld dig det kommunale netværk ved at sende en e-mail til Kathrine Fjendbo, eller til Mette Hoé hvis du ønsker at tilmelde dig virksomhedsnetværket. Deltagelse i netværkene er gratis. Elbilnetværkene er støttet af Energistyrelsen under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

 

Elbilnetværk kommuner og regioner

Kommuner og regioner ​har mulighed for at deltage i netværk der kan inspirere til grøn omstilling med elbiler og højne vidensniveauet om elbiler. 

Kommende netværksmøder

På nuværende tidspunkt er det næste møde planlagt til afholdelse i efteråret 2019.

Afholdte netværksmøder

15. maj 2018 på DTU

Se program, detagerliste og præsentationer fra mødet her:

3. oktober 2017 i Kolding

Formålet med dette møde var at udveksle viden om implementeringen af elbiler. I den sammenhæng præsenterede forskellige aktører deres arbejde med elbiler. På mødet blev der blandt andet talt om igangværende projekter, erfaringer, mål og planer for fremtiden mm.

Se program, deltagerliste og præsentationer fra mødet her:

1. juni 2017 på Frederiksberg i København

Dette møde handlede om V2G (Vehicle to Grid), de nye afgiftsregler for elbiler samt forsøg med store batteripakker til elbiler. Martin Messer for Frederiksberg forsyning fremviste deres forsøg med at benytte elbilers batteri til stabilisering af el-nettet. Dette er det første i verden, der kommercielt tjener penge på, at udveksle strøm med el-nettet via elbilbatterier.

Se program, deltagerliste og præsentationer fra mødet her:

17. november 2016 i Aarhus

Temaet for dette møde var på opfordring fra kommunerne, Elbilers Totalomkostninger.  Mødet blev afholdt i samarbejde med Dansk Elbil Alliance, og Insero var med som oplægsholder om udviklingen på det nordjyske elbilmarked. 

Se program, deltagerliste og præsentationer fra mødet her:

​23. maj 2016 i Roskilde

Dette var det første møde i kommunenetværket efter at Copenhagen Electric havde overtaget det fra Energistyrelsen. Mødet havde til hensigt at formidle netværket som et attraktivt tilbud for kommuner – også uden for regionhovedstaden, med fælles erfaringsudveksling og status på elbiler i de kommunale flåder. Dette gav plads til gode diskussioner på tværs af deltagerne. Alle deltagere havde mulighed for at komme med klare ønsker til indholdet på de fremadrettede møder. 

Se program, deltagerliste og præsentationer fra mødet her:

 

Elbilnetværk virksomheder

Private virksomheder har mulighed for at deltage i netværk der kan inspirere til grøn omstilling med elbiler og højne vidensniveauet om elbiler. 

Kommende netværksmøde

På nuværende tidspunkt er det næste møde planlagt til afholdelse i løbet af efteråret 2019.

Afholdte elbilnetværksmøder

24. april 2017 – Green transport in Greater Copenhagen 

På dette møde blev der diskuteret emner som varelevering og bustransport ved brug af elbiler, samt nye og bedre lade muligheder og elbilparkering. Mødet blev afholdt i samarbejde med E.ON, CBS og Copenhagen Capacity. Halvdelen af deltagerne var fra andre europæiske lande end Danmark, da vi havde inviteret det internationale netværk EV4SCC, som Copenhagen Electric er en de af. Dette er for at styrke både det danske netværk og de internationale kontakter.

Se program, deltagerliste og præsentationer fra mødet her:

2. februar 2017 - E-mobility & City Logistics

Temaet for dette møde var ’E-Mobility and City logistics – for citizens, goods and business’, med fokus på virksomheders ansvarsmæssige og bæredygtige ambitioner på transportområdet kan omsættes til praksis – for virksomheden, for kunden og for samfundet. Derudover var der på dagen mulighed for at prøve de nyeste elbilmodeller på markedet, samt el-cykler og el-scootere til varer og erhvervstransport. 

Se program, deltagerliste og præsentationer fra mødet her:

13. april​ 2016 - Smart Grid

Dette var det første møde i virksomhedsnetværket Mødet blev afholdt i samarbejde med Insero og temaet var Smart Grid og elbilens rolle. 

Se program, deltagerliste og præsentationer fra mødet her:

 

Redaktør