Gode råd til fagfolk

Region Hovedstadens elbilsekretariat Copenhagen Electric medvirker til at skabe omstilling til elbiler i hovedstadsregionen og tilbyder virksomheder samarbejde på vejen til grøn omstilling med elbiler. Nedenfor kan I læse om forskellige tilbud, der kan hjælpe jer videre i omstillingen.

Energibesparende køretøjer i bilflåden

I Danmark har vi stort fokus på at bruge energien mest effektivt. Derfor har Klima-, energi- og bygningsministeren indgået en aftale med energiselskaberne om en samlet energispareindsats.

De danske energiselskaber skal årligt sørge for, at der bliver gennemført energibesparelser. Aftalen kaldes i daglig tale energiselskabernes energispareindsats, og den gælder foreløbigt til og med 2020. Den betyder, at alle energiselskaber skal indberette fastsatte besparelser til Energistyrelsen.

For at nå disse besparelser, kan energiselskaber bl.a. tilbyde rådgivning om energieffektive køretøjer og udbetale økonomisk tilskud ved anskaffelse af mindst fem energieffektive køretøjer i bilflåden. Dermed opnår energiselskabet retten til at indberette energibesparelsen fra anskaffelse af jeres energieffektive personbiler og varevogne. Flådeejere kan opnå i størrelsesorden  2.000 - 4.000 kr. i tilskud pr. elbil.

Sådan opnås tilskud

  1. Indhent tilbud fra et eller flere energiselskaber
  2. Indgå aftale med et energiselskab
  3. Opgør energibesparelsen og meddel denne til energiselskabet
  4. Anskaf de energieffektive køretøjer
  5. Modtag tilskud

Bemærk!

Der skal være indgået en aftale med et energiselskab om retten til at indberette energibesparelsen for jeres køretøjer INDEN køretøjerne anskaffes. Hvis køretøjerne leases, er det leasingselskabet, der skal have en aftale med et energiselskab. 


Besøg elbilviden.dk for flere gode råd

Du kan på elbilviden.dk, som Copenhagen Electric er medstifter af, finde alt hvad du behøver at vide i forhold til at have elbiler i jeres flåde.


Kontakt

For hjælp og vejledning til anskaffelse af energieffektive køretøjer, kontakt
Specialkonsulent Kathrine Fjendbo, tlf. 61 78 36 06.

Alternativt kan du skrive til cph-electric@regionh.dk.

 

Redaktør