Elbiler et naturligt og miljøbevidst valg

​Elbiler er et naturligt valg hos HOFOR, der har en vision om at skabe bæredygtige byer og fokus på at nedbringe den lokale forurening

​Et udvalg af elektriske biler hos forsyningsvirksomheden HOFOR

Bæredygtige byer og fokus på lokal forurening

Hos HOFOR deler man en fælles vision om at skabe bæredygtige byer baseret på klima- og miljørigtige forsyningsløsninger. Alt det, virksomheden gør hver dag helt ud i det yderste led, skal være fokuseret og handle om at skabe bæredygtige byer. 

En grøn vision der afspejles i virksomhedens transportpolitik . Det skal dog ikke være grønt for enhver pris. Grundkriterierne for valg af biler er, at det skal være grønt, sikkert og billigt. 

- Økonomien i elbiler er langt bedre i dag end for bare nogle få år siden. Anskaffelsesprisen på elbiler er generelt lidt højere end på de konventionelle biler, men driftsøkonomien er væsentligt lavere. Samlet set er økonomien i elbiler oftest omtrent den samme som for en konventionel bil, hvilket gør elbilen til et oplagt alternativ ikke mindst set i lyset af, at vi opnår miljørigtig kørsel, lyder det fra Kenneth Bergstrøm, der er indkøber og administrator af HOFORs biler.

At elbiler kører uden udstødning og dermed ikke udleder nogen sundhedsskadelige partikler er et væsentligt parameter for HOFOR, der står for Hovedstadsområdets Forsyningsselskab.

Elbilerne vinder indpas i organisationen

HOFOR har i alt ca. 235 person- og varebiler, heraf udgør elbiler 17 stk. Tilgangen til elbiler sker efter et pragmatisk princip. Hvis arbejdsopgaverne kan håndteres med brug af en elbil, så er en elbil bestemt en mulighed. Eksempelvis anvendes syv Renault Kangoo Z.E. varevogne til mindre driftsopgaver i lighed med en nyligt anskaffet Nissan e-NV200. 

Et andet eksempel er anskaffelse af seks stk. Smart elbiler, hvoraf fire var til byggeledere, der før havde kørt Volkswagen Touran. Til spørgsmålet om, hvordan de er blevet taget imod, lyder svaret, at Smart elbilerne overvejende er blevet positivt modtaget. Der var lidt skepsis i starten, men bilerne er gode og dækker fuldt ud kørselsbehovet. De to øvrige Smart elbiler anvendes som puljebiler på hovedkontoret i Ørestaden. 

- Der hvor den grønne transport er, der er HOFOR, siger Kenneth Bergstrøm til spørgsmålet om forventningerne til fremtiden og antallet af elbiler.

Til opladning af elbilerne er valgt ladestandere fra CleanCharge. HOFOR har sat ladestandere op på 7 lokationer. Halvdelen af ladestanderne er med 22 kW effekt, hvilket gør at Smart Electric kan oplades på under én time. 

Fakta

17 elbiler
HOFOR

HOFOR er tilmeldt Hovedstadsregionens elbilpartnerskab  og ved indkøb af elbiler modtages støtte fra Energistyrelsen. I elbilpartnerskabet indgår mere end 500 elbiler fordelt på offentlige og private partnere.
​​
Redaktør