Gode erfaringer med brug af elbiler i hjemmeplejen og intern service

​Positive tilbagemeldinger for brugen af elbiler fra kommunens sygeplejersker, sosuassistenter og kontorbetjente

​Lyngby-Taarbæk Kommune har som led i kommunens klimastrategi indkøbt otte elbiler til ældreplejens medarbejdere og kontorbetjente i intern service.

Bilansvarlig Christian Werge Vaarby har tilfredse brugere. Personalet i hjemmeplejen er glade for at køre i de nye Renault Zoe elbiler, som bruges både dag og aften. "Vi har gode erfaringer med elbiler, det fungerer fint og jeg har kun fået positive tilbagemeldinger fra personalet. Elbiler er nu en naturlig del af hverdagen."

I valget af nye biler er der ikke gået på kompromis. Bilerne har som de nuværende konventionelle biler alt sikkerhedsudstyr og det ønskede komfortudstyr, herunder varme i sæderne. 

”Elbilerne kører i faste rammer, hvor vi ved at de kan løfte opgaven – at det hænger sammen. Og det gør det.”, fortæller Christian.

”Vi skal blive bedre til at huske forvarme muligheden og blive fortrolige med denne bekvemme mulighed”, erkender Christian.

Kommunens biler indkøbes med tilbagekøbsklausul, hvor der af forhandleren garanteres en fast tilbagekøbspris efter fem år. ”Vi har en fornuftig totaløkonomi på bilerne, og driften ser ud til at blive bedre end forventet”, fortæller Christian.​


Parathed til flere elbiler

De gode erfaringer med elbiler har givet appetit på flere elektriske biler i bilflåden. Til sommer anskaffes yderligere 6 stk., hvorefter elbiler udgør 30 pct. af hjemmeplejens samlede antal biler. 

Lyngby-Taarbæk Kommune har udarbejdet en strategi for etablering af ladefaciliteter på kommunens pleje-centre, så der til enhver tid er det nødvendige antal ladestandere. Foruden egne ladestandere indeholder strategien også planer for gæste-opladere, som del af den samlede infrastruktur planlægning. 

”Vi udskifterne bilerne løbende og indfaser elbiler gradvist. Vi skal som samlet organisation vende os til elbiler og have den nødvendige infrastruktur på plads.” 

Kommunen anskaffer hybridbiler forsøgsmæssigt til lokationer, hvor der for nuværnede ikke kan etableres ladestandere.

Større udnyttelse af elbilerne

Lyngby-Taarbæk Kommune har indgået aftale med Clever og anskaffet 11 kW ladebokse, hvilket giver en opladningstid af en Renault Zoe på 3 – 4 timer. 

Hjemmepleje bilerne benyttes aktuelt på daghold og aftenhold, men ikke om natten. ”Fremadrettet skal vi have 22 kW ladebokse, så vi kan få endnu bedre udnyttelse af elbilerne, for de løser opgaven og brugerne er rigtig glade for at køre elektrisk.”, slutter Christian Werge Vaarby.

Fakta

Lyngby-Taarbæk Kommunes  ældrepleje og interne service har 7 Renault Zoe
og Renault Kangoo. De har et kørselsbehov 17.000 km./ år

Redaktør