Handlingsplan for omstilling til elbiler påviser økonomisk potentiale

​En kortlægning af bilerne i kommunens tekniske forvaltning viser økonomisk potentiale ved omstilling til elbiler

Rødovre Kommunes tekniske forvaltning har, i samarbejde elbilsekretariatets ​rejsehold, taget de første skridt i retning mod en fossilfri bilpark.

Med baggrund i klimastrategien for hovedstadsregionen indgået imellem KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden har Rødovre Kommune fået gennemført en analyse af bilflåden i Teknisk Forvaltning for vurdering af elbilpotentialet.

En kortlægning af bilerne har påvist at 10 af de nuværende biler under 3.500 kg. med fordel kan udskiftes til elbiler. Det svarer til 28 pct. hvilket er i overensstemmelse med klimastrategiens målsætning om at mindst 25 pct. af den offentlige bilpark i hovedstadsregionen er elbiler eller andre biltyper drevet af fossilfri energi. 

Foruden den miljømæssige gevinst påviser analysen, at der er en årlig økonomisk besparelse ved omstilling til elbiler.

"Med brug af rejseholdet har vi fået klarhed over vores biler og en konkret handlingsplan for omstilling til elbiler"

”De gode erfaringer med brug af rejseholdet gør, at tilsvarende handlingsplaner skal laves for kommunens øvrige forvaltninger. Handlingsplanen skal fungere som et væsentligt input til den videre beslutningsproces om introduktion af flere elbiler i kommunen.”, siger Marianne Holm Andersen der har været mest involveret i flådeanalysen.

Omstillingen til elbiler i Teknisk Forvaltning er første skridt i retning mod en grønnere bilpark i kommunen.

I de øvrige forvaltninger er der flere biler, ikke mindst i Socialforvaltningen hvor hjemmeplejen har 40 – 50 biler. ”Her er der stort potentiale”, konkluderer Marianne.

De første elbiler er i drift

Teknisk Forvaltning har nedsat en elbilgruppe til at bane vejen for elbiler i forvaltningen. De to første elbiler er anskaffet og sat i drift i den kommunale rengøring. Bilerne er Volkswagen e-up!

Til erfaringerne efter et par måneders brug siger driftsansvarlig Ole Jeppesen ”Bilerne er voldsomt populære. Brugerne er super glade. De er glade for, at bilen er uden gear, den gode acceleration og ikke mindst det høje udstyrsniveau. Bilen har varme i forruden, mulighed for fjernstyret forvarme og et navigationssystem som foruden gps viser energi-forbrug, regenerering mm. – det syntes de er sjovt.”

På applikationen fra Volkswagen kan brugerne sammenligne deres forbrugstal, hvilket har medført øget bevidsthed om energiforbrug og skabt en konkurrencementalitet om at køre mest energi effektivt. 

"Vi fortsætter helt klart med elbiler!"

Flere elbiler på vej

I Teknisk Forvaltning arbejdes videre med handlings-planen, og flere elbiler f​orventes at følge efter Rødovre Kommunale Rengørings to Volkswagen e-up!

Fakta

Rødovre Kommunes tekniske forvaltning har 2 Volkswagen e-up! og et kørselsbehov 20.000 km./ år​


Redaktør