​​​​​​​​​​​​​​

Knudepunkter

​Regionale transportknudepunkter - stationer, større busstop, samkørselspladser, hospitaler og erhvervsområder etc. - spiller en vigtig rolle i at binde det kollektive system sammen ved at skabe sammenhæng mellem transportformerne, give plads til nye mobilitetsformer og understøtte nemme skift.​

​​​Knudepunkters funktion og potentiale

Knudepunkter er centrale for at binde transportformerne sammen. Hvis en større andel af rejserne i 2035 skal ske i den kollektive transport, er det vigtigt at styrke transportknudepunkternes trafikale funktion, optimere skift, og gøre det nemt og trygt at komme til og opholde sig på skiftestederne. Det kan også være med til at øge optageområder for stationsknudepunkter.

Sådan arbejder vi med knudepunkter

Vi arbejder for at opgradere cykelparkeringen ved de regionale busstoppesteder og lokalbanestationer, så der er gode forbindelser med cykel og mulighed for at parkere sin cykel. Sammen med kommunerne arbejder vi for at de kommende letbanestationer bliver så trygge som muligt.
 
Derudover har vi arbejdet med at se hvordan skifte steder kan skabe merværdi for den omkringliggende by. Det er vigtigt at se på knudepunkternes bymæssige funktion og potentialet for at lokalisere arbejdspladser, boliger og hverdagsfunktioner tæt på stationen. ​​

​​Udvalgte knudepunktsprojekter

Transitorienteret byudvikling dækker over en helhedsorienteret tilgang til udvikling af trafikale knudepunkter, hvor man ikke kun kigger på stationers udformning og placering, men også inddrager de omkringliggende boliger, erhverv og institutioner i både planlægning og finansiering af knudepunktets funktioner og kvaliteter.

Region Hovedstaden har gennemført et udviklingsprojekt med titlen "Transitorienteret byudvikling omkring kollektive transportknudepunkter i hovedstadsområdet". Resultatet er en værktøjskasse bestående af 3 dele: En eksempel- og erfaringssamling, en guide og ideoplæg for 5 stationer, der har arbejdet med metoden. Læs mere og hent alle dele nedenfor.​

Transitorienteret byudvikling – eksempler og erfaringer

Begrebet transitorienteret byudvikling er beskrevet i en kortfattet forståelsesramme i eksempelsamlingen, som du finder i dokumentet nedenfor. Her er der konkrete eksempler fra ind- og udland, hvordan man kan udvikle et trafikalt knudepunkt gennem eksempler på involvering af offentlige/private interessenter, finansiering samt passagereffekter i den kollektive transport.​​

Læs eksempelsamlingen om transitorienteret byudvikling

Screeningsguide – transportknudepunkter og byrum

Guiden nedenfor kan bruges til at gennemgå et knudepunkt ud fra effektivitet, brugervenlighed og kvalitet i forhold til både selve knudepunktet og dets kobling til det omkringliggende byrum. Guiden hjælper til at fælles forståelse af muligheder og udfordringer mellem forskellige interessenter – fx kommune, trafikselskab, infrastrukturejer, private developere, rejsende m.fl.

Læs TOB Guiden

Idéoplæg for transitorienteret byudvikling omkring udvalgte stationer i hovedstadsområdet

Idéoplæggene er udviklet i tæt samarbejde med kommunerne og lokale interessenter i – Helsingør, Hillerød, Herlev, Høje-Taastrup og Vallensbæk.

I alle eksempler gælder at ny infrastruktur vil forandre stationen og ændre passagerstrømmene. Ideoplægget giver konkrete eksempler på udfordringer og muligheder for mere effektive knudepunkter, med fokus på brugervenlighed og kvalitet både på selve skiftestedet og i sammenhæng med det omgivende byrum.

Idéoplæggene kan desuden fungere som inspiration til andre transitorienterede byudviklingsinitiativer ved stationer i resten hovedstadsområdet og andre landsdele.

Forside på de fem ideoplægg

Ideoplæg for Hillerød Station

Ideoplæg for Herlev Station

Ideoplæg for Vallensbæk Station

Ideoplæg for Høje Taastrup Station

Ideoplæg for Helsingør Station​​Den kollektive trafik skal være et førstevalg for flere. En af de faktorer, der spiller ind i valget af kollektiv transport som transportmiddel er, at passageren føler sig tryg – både i og omkring den kollektive transport. Regionen arbejder for at øge trygheden omkring stationsmiljøerne og større skiftesteder.

Der er brug for trygge løsninger på og omkring vores stationer, som styrker lokalområderne og brugen af den kollektive transport. Region Hovedstaden er medejer af den kommende letbane langs ring 3, hvor der forventes 13-14 mio. passagerer årligt, og en potentiel overflytning af daglige personture fra bilerne til letbanen. 

Region Hovedstaden har i et samarbejde med kommunerne langs den kommende letbane i Ring 3 udviklet et katalog med konkrete anbefalinger til at planlægge trygge stationsmiljøer. Katalogets anbefalinger kan anvendes i kommunernes forvaltninger som praktisk værktøj til planlægning og udvikling af stationsmiljøerne langs letbanen. 

Kataloget bygger på både kvantitative tryghedsanalyser og inddragelse af lokale målgrupper omkring fire forskelligartede stationsmiljøer. Kataloget er designet som et skalerbart opslagsværk, der gør det muligt at indarbejde anbefalinger løbende i fx lokalplaner og skaleres ved senere bymæssige omdannelser eller lignende. Det er desuden beskrevet, hvordan anbefalinger kan overføres til lignende lokale forhold. Tryk på dette link (åbner i ny fane) for at åbne kataloget

 

Dertil er udviklet et separat dialogværktøj, som kan danne praktisk grundlag for dialog om tryghed på stationer med bl.a. politikere, borgere, samt internt mellem kommunens forvaltninger. Tryk på dette link (åbner i ny fane) for at åbne dialogværktøjet


Tryghedsskabende tiltag

Tryghedsskabende tiltag kan være kategoriseret som fx fysiske tiltag, såsom lysforhold og faciliteter, tiltag der forbedrer byrummet, fx integrering af stationsmiljø i byrum, hensigtsmæssige adgangsveje mv. Tiltag kan desuden søge at inddrage lokalmiljøet og foreslå konkrete aktiviteter omkring stationen.

Viden fra dette initiativ vil kunne styrke udvikling af letbanestationerne som attraktive mobilitetsknudepunkter, samt indgå i et bredere videns,- og erfaringsgrundlag for øvrige stationer.​​


​​

Redaktør