Transport for Greater Copenhagen

Arbejdet med at skabe en sammenhængende kollektiv transport til gavn for borgerne, er et prioriteret projekt i den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS). I regionen kalder vi indsatsen for ”Transport for Copenhagen”, og regionens vision er en politisk ledelse med ansvaret for hele den kollektive trafik i Greater Copenhagen.​