Om Transport for Greater Copenhagen

​I dag spilder hovedstadsområdets bilister allerede over 9 mio. timer om året på at sidde i kø. Om bare 10 år vil forsinkelserne være dobbelt så store. 18,4 mio. timer forventes da at gå tabt i biltrafikken på grund af trængsel, og det vil i timer svare til, at 10.000 personer ikke laver andet end at sidde i kø året rundt.​

​En region i vækst

Hovedstadsområdet vokser ikke kun målt på indbyggertal, men også som metropolområde i kraft af Greater Copenhagen-samarbejdet, der omfatter 3,9 mio. indbyggere fordelt på tre regioner og 79 kommuner. I den danske del af Greater Copenhagen bor der i dag 2,5 mio. indbyggere. 

En af forudsætningerne for at kunne klare sig i den internationale konkurrence og fortsat være vækstlokomotiv er en moderne og effektiv infrastruktur. Men trængsel på vejene og kapacitetsproblemer på banen er et problem, der berører mange, og udfordringerne vil vokse i de kommende år, hvor indbyggertallet forventes at stige med over 200.000.

I 2025 forventes den stigende trængsel at betyde, at bilisterne spilder over 18 mio. timer på at sidde i kø. Samtidig skal den kollektive trafik i hovedstadsområdet i 2025 håndtere 15 pct. flere ture end i dag. Det svarer til 141.000 ekstra ture dagligt.

Baggrund

Arbejdet med at skabe en sammenhængende kollektiv transport til gavn for borgerne, er et prioriteret projekt i den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS). I regionen kalder vi indsatsen for ”Transport for Copenhagen”, og regionens vision er en politisk ledelse med ansvaret for hele den kollektive trafik i Greater Copenhagen.

Regionen og KKR Hovedstaden (Kommune Kontakt Rådet – et samarbejde mellem kommunerne i hovedstadsregionen) har løbende drøftet den kollektive transport, og der er både i regionen og blandt kommunerne opbakning til at arbejde videre med at sikre en sammenhængende kollektiv trafik med udgangspunkt i det allerede etablerede DOT (Din Offentlige Transport). Fokus skal være på, at kunderne oplever den kollektive trafik som sammenhængende.

Da DOT dækker hele den danske del af Greater Copenhagen inviterer vi også Region Sjælland og KKR Sjælland til at deltage i arbejdet.​

Analyser
Redaktør