Analyser, rapporter mm. om Transport for Greater Copenhagen

​Region Hovedstadens har udarbejdet analyser og undersøgelser som viser, at den offentlige transport i Greater Copenhagen både har haft en lavere passagervækst og færre tilfredse passagerer end andre sammenlignelige nordeuropæiske byer. Analyserne viser også, at et styrket DOT (Din Offentlige Transport) giver bedre service og flere passagerer, såfremt DOT aktivt tager hånd om flere af de kundevendte aktiviteter.​

Arbejdet med at skabe en sammenhængende kollektiv transport til gavn for borgerne, er et prioriteret projekt i den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS). Indsatsen kaldes for ”Transport for Greater Copenhagen”, og regionens vision er en politisk ledelse med ansvaret for hele den kollektive trafik i Greater Copenhagen.

Som et led i denne indsats har Struensee & Co. for Region Hovedstaden udarbejdet to analyser ”Transport for Copenhagen” om sammenhængen i den kollektive trafik og ”Større sammenhæng i den kollektive trafik i Greater Copenhagen”. 

Den kollektive trafik på Sjælland er i dag organiseret med udgangspunkt i en række aktører, herunder Movia, Lokaltog A/S, DSB, DSB S-tog, DSB Øresund, Metroselskabet og Hovedstadens Letbane. 

Analyserne skal ses i forlængelse af etableringen af organisationen ”Din Offentlige Transport” (DOT), der er udmøntning af lov om trafikselskaber fra 2010, der pålægger Movia, Metroselskabet og jernbanevirksomhederne på Sjælland at samarbejde om den offentlige servicetrafik i en organisation inden for Movias geografiske område (Region Sjælland og Region Hovedstaden uden Bornholm).

Redaktør