Om Transport for Greater Copenhagen

​I dag spilder hovedstadsområdets bilister tid på at sidde i kø. I hovedstadsområdet stiger trængslen i takt med befolkningstilvæksten på 20.000 borgere om året frem mod 2035. Det betyder, at der allerede i 2025 samlet set vil bo op mod 2,2 mio. indbyggere i hele hovedstadsregionen. Væksten i indbyggere og arbejdspladser betyder, at der skal håndteres 20 % flere rejser i 2035, hvilket lægger et pres på hele trafiksystemet. Hvis der ikke gøres noget, kan det betyde mere trængsel på vejene, og det er dyrt for samfundet.

​En region i vækst

Hovedstadsområdet vokser ikke kun målt på indbyggertal, men også som metropolområde i kraft af Greater Copenhagen-samarbejdet, der omfatter 4,3 mio. indbyggere fordelt på fire regioner og 85 kommuner.

En af forudsætningerne for at kunne klare sig i den internationale konkurrence og fortsat være vækstlokomotiv er en moderne og effektiv infrastruktur. Men trængsel på vejene og kapacitetsproblemer på banen er et problem, der berører mange, og udfordringerne vil vokse i de kommende år med en befolkningstilvækst på 20.000 borgere om året frem mod 2035. Det betyder, at der allerede i 2025 samlet set vil bo op mod 2,2 millioner inbyggere i hele hovedstadsregionen.

Baggrund

Arbejdet med at skabe en sammenhængende kollektiv transport til gavn for borgerne, er et prioriteret projekt i den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS). I regionen kalder vi indsatsen for ”Transport for Copenhagen”, og regionens vision er en politisk ledelse med ansvaret for hele den kollektive trafik i Greater Copenhagen.

Regionen og KKR Hovedstaden (Kommune Kontakt Rådet – et samarbejde mellem kommunerne i hovedstadsregionen) har løbende drøftet den kollektive transport, og der er både i regionen og blandt kommunerne opbakning til at arbejde videre med at sikre en sammenhængende kollektiv trafik med udgangspunkt i det allerede etablerede DOT (Din Offentlige Transport). Fokus skal være på, at kunderne oplever den kollektive trafik som sammenhængende.

Da DOT dækker hele den danske del af Greater Copenhagen inviterer vi også Region Sjælland og KKR Sjælland til at deltage i arbejdet.​

Analyser
Redaktør