Uddannelsespolitik

​Uddannelsespolitikken sætter en ambitiøs ramme for uddannelse og kompetenceudvikling på Region Hovedstadens hospitaler og virksomheder​

​​

Vision og fem politiske mål​​​

Region Hovedstadens interne uddannelsespolitik udstikker en vision og fem politiske mål for den regionale uddannelsesindsats frem til 2018. De fem mål er rammesættende for de strategiske indsatsområder, der udmøntes. 
 

Intern uddannelsespolitik (pdf - åbner i et nyt vindue)

Baggrund ​

Medarbejdere i Region Hovedstadens sundhedsvæsen skal have stor faglig viden og kunne arbejde på tværs af sektorer og fag. Den interne uddannelsespolitik bidrager til at skabe en professionel uddannelsesorganisation, at styrke uddannelsesindsatsen i klinikken og at udvikle Region Hovedstaden til en stærk samarbejdspartner over for andre aktører i sundhedsvæsenet og i uddannelsessektoren.

Organisering​​

Efter ønske fra Regionsrådet har Udvalget for fremtidens uddannelse og forskning stået for udformning af forslaget til Region Hovedstadens interne uddannelsespolitik. En bredt sammensat styregruppe med repræsentanter fra regionens hospitaler, stabe og virksomheder har fulgt processen.

Interessenter​​

Hospitalernes direktioner og personale, der arbejder med uddannelse og kompetenceudvikling
De ansvarlige i praksissektoren og i den kommunale sektor, der har en opgave i forhold til uddannelse af personale til sundhedssektoren
Uddannelsesinstitutioner og de uddannelsessøgende (elever, studerende og læger under uddannelse)
Andre uddannelsesaktører og interessenter, fx Vækstforum og Regionalt dialogforum om uddannelse​
Redaktør