Fagligt Begrundet Arbejdsdeling

En serie korte film viser metoder og inspirerer til faglige begrundelser i arbejdsdelingen, som kan skabe større sammenhæng mellem personalets kompetencer og patienternes behov for pleje og behandling. 

Samarbejde om arbejdsdeling 

Formålet med fagligt begrundet arbejdsdeling er at fremme patientsikkerhed og kvalitet. Ved at skabe mulighed for en systematisk daglig dialog om arbejdsvaner, tankegange og handlemønstre i forbindelse med patientnære opgaver skærpes personalets blik for kerneopgaven – til gavn for patienten. Erfaringerne viser, at metoderne for fagligt begrundet arbejdsdeling egner sig til alle afdelinger.​

Faglig stolthed og større arbejdsglæde

Fagligt Begrundet Arbejdsdeling er et kulturforandrende koncept, som er med til at udvikle personalets evne til faglig refleksion og argumentation. Den øgede faglige dialog i hverdagen synliggør medarbejdernes kompetencer, styrker deres faglige identitet og bidrager derved til at styrke samarbejdet og øge arbejdsglæden.​

Film om metoder og værktøjer

Konceptet har været afprøvet og evalueret på 6 afdelinger på Region Hovedstadens hospitaler i perioden 2012-2014. Det er erfaringerne herfra, der formidles i film nedenfor. Filmene ​viser, hvordan man kan arbejde med metoder og værktøjer, som skaber et velovervejet match mellem plejebehov og personalets kompetencer.​​

Film 1: Hvorfor faglig begrundet arbejdsdeling - Hvordan komme i gang?

I alle de afdelinger som har arbejdet med Fagligt Begrundet Arbejdsdeling har de nye metoder og arbejdsgange sat sine tydelige spor. Konceptet kan være svaret på nogle af de faglige udfordringer fremtiden sundhedsvæsen byder på.    

Funktionsbeskrivelse for med-projektkonsulent
Projektskabelon
 Hvad kan konceptet?(PowerPoint)
Gode råd til at komme i gang (PowerPoint)
Artikel om erfaringer fra Bornholm​​

Film 2: Synergimodellen

Synergimodellen er et særdeles brugbart værktøj til vurdering af en patiens tilstand og plejebehov. Sådan lyder det fra de afdelinger, der bruger modellen i det daglige arbejde. Og frem for alt: Patientens behov for pleje kommer i fokus.​

Film 3: Mere om Synergimodellen

Bonnie Gudbergsen, klinisk vejleder i udviklingsafdelingen på Bornholms Hospital, giver dig her en detaljeret gennemgang af synergimodellen.  ​

Artikel om synergimodellen
Artikel på engelsk om plejeniveaumodellen​​

Film 4: Tavlemøder

På tavlemøder matches patienters scoring efter synergimodellen med de kompetencer personalet har. En stor gevinst ved tavlemøderne er, at de faggrupper, der er tilstede, deler deres viden med hinanden.​

​Film 5: Refleksionsrum

Refleksion spiller en vigtig rolle, når Faglig Begrundet Arbejdsdeling skal fastholdes og udvikles. I en dialog med gensidig respekt og anerkendelse, skabes der en skarpere rolle- og arbejdsfordeling mellem forskellige faggrupper.

Film 6: Ambassadører

I projektperioden er der uddannet ambassadører for Fagligt Begrundet Arbejdsdeling. Deres opgave er bl.a. at forestå tavlemøder og at informere og støtte kollegaer i forbindelse med implementering af nye metoder og arbejdsgange.

​Ambassadørfunktionen i Faglig Begrundet Arbejdsdeling
Ambassadøruddannelse - At sætte konteksten
Ambassadøruddannelse - Kompetencer

​Film 7: Erfaringer fra Herlev om samarbejde mellem fysioterapien og sengeafsnit

Med udgangspunkt i koncept Fagligt Begrundet Arbejdsdeling tog Herlev Hospital fat på at ændre kultur og arbejdsgange i et geriatrisk afsnit. Flere patienter skulle mobiliseres – og det lykkedes.

​Film 8: Historien

Frustrationer blandt sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter over fordelingen af arbejdsopgaver satte gang i et projekt, som siden udviklede sig til et enestående samarbejde.

​Film 9: Indsamling af erfaringer

Det er vanskeligt at skabe nye arbejdsgange og tage afsked med gamle rutiner og vaner. Det er en af konklusionerne​​ i en undersøgelse af Fagligt Begrundet Arbejdsdeling, som Center fro HR fik foretaget i løbet af projektperioden.  ​

​​

 

Redaktør