Fokus på uddannelse

I Region Hovedstaden er uddannelse essentielt. Netop nu er der særligt fokus på, hvordan vi bedst forbereder os til fremtidens arbejdsmarked og dets behov for viden og kompetencer. ​​

Region Hovedstaden - en af landets største arbejdspladser​​

Region Hovedstaden er med sine knap 40.000 medarbejdere en af landets største sundhedsarbejdspladser – og det forpligter. 

Vi møder borgernes forventninger til et personale, der er solidt fagligt funderet og serviceorienteret. 

Sundhedsuddannelser i verdensklasse​

Region Hovedstaden har landets største sundhedsvæsen, og vi bestræber os på, at det er i verdensklasse. Et sundhedsvæsen i verdensklasse kræver uddannelse i verdensklasse. Det gælder både  lægeuddannelsen​ samt uddannelse til sygeplejersker og andet plejepersonale. 

Grunduddannelse og videre-/efteruddannelse​​

Det gælder dels grunduddannelserne, hvor Region Hovedstadens hospitaler tilbyder klinisk uddannelse og praktik til de forskellige faggrupper; og dels videre- og efteruddannelse af personalet, som sikrer, at regionens medarbejdere har den nødvendige viden og færdigheder til at kunne løfte opgaverne i sundhedsvæsenet nu og i fremtiden.

Udvikling af hovedstadsregionens ungdomsuddannelser

Region Hovedstaden har ikke myndighed på uddannelsesområdet, men er med til at skabe udvikling og nye initiativer på især ungdomsuddannelserne i hovedstadsregionen. 

Samarbejde på tværs​

Regionen har en rolle i forhold til at facilitere et bredt samarbejde regionalt mellem kommuner og uddannelsesinstitutioner om fælles målsætninger. Det drejer sig bl.a. om støtte til udviklingsprojekter, fordeling af gymnasieelever og koordinering af udbud af ungdomsuddannelser.

Redaktør