Idekatalog

​Idekataloget er inspiration til aktiviteter, der kan understøtte samarbejdet på tværs af sektorer.​

Erfaringer fra samarbejdet på tværs samlet i et idekatalog

Idekataloget er lavet på baggrund af erfaringer fra projekter og programmer i det tværsektorielle samarbejde. Kataloget indeholder anvisning på 7 forskellige aktiviteter, hvormed der kan arbejdes med at styrke samarbejdet mellem sektorerne. 

Hent Idekatalo​get​ (pdf åbner i nyt vindue)​

1. Tværsektorielle patientfeedbackmøder

  1. ​​Artikel i Sygeplejersken: Direkte patientfeedback som metode (pdf)
  2. Direkte patientfeedback, metodebeskrivelse fra Enhed for Brugerundersøgelser (pdf)

3. Faglige netværk

Kommissorium​ for diabetes netværk (pdf)

​4. Rehabiliteringsbus 

Invitation til Rehabiliteringsbus (pdf)

6. Road-shows i almen praksis

Artiklen "Road-show - et alternativ til gåhjemmøder"

7. Faglige temadage og lokale samarbejdsdage

  1. ​Patientforløbscases:
       ​  - Hjerte-kar sygdomme (pdf)
  2. Gå til hjemmesiden Grib om livet for at se film (åbner i nyt vindue)

​8. Andre relevante dokumenter​​

 
Redaktør