Koordinering af hospitalspraktik for ambulanceuddannelserne

​Region Hovedstaden løfter i samarbejde med Falck, Hovedstadens Beredskab og Erhvervsskolerne varetagelsen af praktikforløbene under uddannelse som Ambulanceassistent, Ambulancebehandlere og Paramedicinere. Siden er målrettet fagfolk der arbejder med samarbejde og koordinering af hospitalspraktik for ambulanceuddannelserne.

​Indsatslederbil, Region Hovedstaden

Styregruppe for hospitalspraktik på ambulanceuddannelserne 

For at sikre en høj service og ensartet hospitalspraktik for ambulanceassistenter, -behandlere og paramedicinere i Region Hovedstaden, er der nedsat en styregruppe med repræsentanter fra Den Præhospitale Virksomhed, hovedkoordinator, områdekoordinatorer, Hovedstadens Beredskab, Falck, Forsvaret, Erhvervsskolen Nordsjælland, SOPU, Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES), University College Nordjylland.

Kommissorium for styregruppen - på vej

Oversigt over koordinatorer i Region Hovedstaden 

Herunder finder du kontaktoplysninger på de personer, der varetager hovedkoordinatorfunktionen og områdekoordinatorfunktionen for hospitalerne og Region Hovedstadens Psykiatri.
Skema over Hovedkoordinator og Områdekoordinatorer 

Materiale i forbindelse med hospitalspraktik  

Assistentuddannelsen

Elever, herunder ambulanceassistenter, der har ophold på en af Region Hovedstadens afdelinger af mere end nogle ugers varighed, skal gennemføre e-learningskursus i brand og håndhygiejne.

Link til Kursusportalen:  
Brandskolen for elever og studerende i Region Hovedstaden
Håndhygiejne forikke-ansatte i Region Hovedstaden

Behandleruddannelsen

Paramediciner

Medic elever
Hent læringsplan for MEDIC elever

SOF-Medic (Medic for specialstyrkerne)

Hent læringsplan for SOF-medic elever


Vedligeholdende hospitalspraktik for behandlere og paramedicinere

Et-dags-praktik for behandler/paramediciner

Links til hjemmesider for skoler og leverandører 

Ambulanceassistentuddannelsen

 

Behandleruddannelsen

Læs mere om behandleruddannelsen på CAMES her

Paramedicineruddannelsen

Læs mere om paramedicineruddannelsen her

Leverandører


Redaktør