​Indsatslederbil, Region Hovedstaden

Koordinering af hospitalspraktik for ambulanceuddannelserne

​Region Hovedstaden løfter i samarbejde med Falck, Hovedstadens Beredskab og Erhvervsskolerne varetagelsen af praktikforløbene under uddannelse som Ambulancebehandler og Paramediciner. Siden er målrettet fagfolk der arbejder med samarbejde og koordinering af hospitalspraktik for ambulanceuddannelserne.

Hospitalspraktik på ambulanceuddannelserne 

For at sikre en høj service og ensartet hospitalspraktik for Ambulancebehandlere og Paramedicinere i Region Hovedstaden, er der nedsat en styregruppe og arbejdsgruppe og med repræsentanter fra Region Hovedstadens Akutberedskab, Falck, Forsvaret, Erhvervsskolen Nordsjælland Esnord, University College Nordjylland (UCN), Vicedirektør Frederiksberg/Bispebjerg Hospital, Hovedkoordinator og Områdekoordinatorer.

Oversigt over koordinatorer i Region Hovedstaden 

Herunder finder du kontaktoplysninger på de personer, der varetager hovedkoordinatorfunktionen og områdekoordinatorfunktionen for hospitalerne og Region Hovedstadens Psykiatri.

Oversigt over hoved-og områdekoordinator 04.06.21.pdf

Materiale i forbindelse med hospitalspraktik  

Den 1. januar 2019 er Ambulanceassistentuddannelsen og Behandleruddannelsen slået sammen til en ny uddannelse "Ambulancebehandleruddannelsen". Du kan læse mere om uddannelsen samt hente Uddannelsesbog og Vejledning til uddannelsesbog på nedenstående link

https://www.ambulancebehandler.nu/

https://www.ambulancebehandler.nu/https://www.ambulancebehandler.nu/

Elever, herunder Ambulancebehandlere, der har ophold på en af Region Hovedstadens afdelinger af mere end nogle ugers varighed, skal gennemføre e-learningskursus i brand og håndhygiejne.

Link til Kursusportalen:  
Brandskolen for elever og studerende i Region HovedstadenBrandskolen for elever og studerende i Region Hovedstaden

Håndhygiejne for ikke-ansatte i Region Hovedstaden

Håndhygiejne forikke-ansatte i Region Hovedstaden

Paramediciner

Forsvarets Sanitetskommando

MEDIC
Hent uddannelsesbog for MEDIC elever

SOF-Medic (Medic for specialstyrkerne)

Hent uddannelseshæfte for SOF-medic elever


Vedligeholdende hospitalspraktik for behandlere og paramedicinere

Links til hjemmesider for skoler og leverandører 


Ambulancebehandleruddannelsen

https://www.ambulancebehandler.nu/

Paramedicineruddannelsen

Læs mere om paramedicineruddannelsen her

Leverandører


Redaktør