​​​​​​Indsatslederbil, Region Hovedstaden

Koordinering af hospitalspraktik for ambulanceuddannelserne

​Region Hovedstaden løfter i samarbejde med Falck, Hovedstadens Beredskab og Erhvervsskolerne varetagelsen af praktikforløbene under uddannelse som Ambulancebehandler og Paramediciner. Siden er målrettet fagfolk der arbejder med samarbejde og koordinering af hospitalspraktik for ambulanceuddannelserne.

Hospitalspraktik på ambulanceuddannelserne 

For at sikre en høj service og ensartet hospitalspraktik for Ambulancebehandlere og Paramedicinere i Region Hovedstaden, er der nedsat en styregruppe og arbejdsgruppe og med repræsentanter fra Region Hovedstadens Akutberedskab, Falck, Forsvaret, Erhvervsskolen Nordsjælland Esnord, University College Nordjylland (UCN), Vicedirektør Frederiksberg/Bispebjerg Hospital, Hovedkoordinator og Områdekoordinatorer.

Oversigt over koordinatorer i Region Hovedstaden ​

Herunder finder du kontaktoplysninger på de personer, der varetager hovedkoordinatorfunktionen og områdekoordinatorfunktionen for hospitalerne og Region Hovedstadens Psykiatri.​

Oversigt over hoved-og områdekoordinator.pdf

​Materiale i forbindelse med hospitalspraktik  

Den 1. januar 2019 er Ambulanceassistentuddannelsen og Behandleruddannelsen slået sammen til en ny uddannelse "Ambulancebehandleruddannelsen". 

Læs mere om uddannelsen og hent Uddannelsesbog samt Vejledning til uddannelsesbog

Uddannelsesbog og vejledning for ambulancebehandlere

Elever, herunder ambulancebehandlere, der har ophold på en af Region Hovedstadens afdelinger af mere end nogle ugers varigh​ed, skal gennemføre e-learningskursus i brand og håndhygiejne. 

Tilmeld dig ​kurset 'Brandskolen for elever og studerende i Region Hovedstaden' på Kursusportalen

Tilmeld dig kurset 'Håndhygiejne for ikke-ansatte i Region Hovedstaden'​ på Kursusportalen

Håndhygiejne forikke-ansatte i Region Hovedstaden

Paramediciner

Forsvarets Sanitetskommando

MEDIC
Hent uddannelsesbog for MEDIC elever

SOF-Medic (Medic for specialstyrkerne)

Hent uddannelseshæfte for SOF-medic elever


Vedligeholdende hospitalspraktik for behandlere og paramedicinere

Links til hjemmesider for skoler og leverandører 

Ambulancebehandleruddannelsen

Læs om ambulancebehandleruddannelsen på ambulancebehandler.nu​

Paramedicineruddannelsen


Læs mere om paramedicineruddannelsen på ucn.dk

Leverandører

Redaktør