Prognose for arbejdsmarkedet for sundhedspersonale i Region Hovedstaden

​Her finder du en rapport om arbejdsmarkedet for sygeplejersker i Region Hovedstaden frem mod 2025.

I Region Hovedstaden vil vi gerne blive klogere på udviklingen på arbejdsmarkedet

Arbejdet omkring uddannelse, rekruttering og fastholdelse spiller en stor rolle i Region Hovedstaden som arbejdsplads, og vi følger derfor med i hvordan arbejdsmarkedet udvikler sig.

I den forbindelse har vi i Region Hovedstaden et ønske om at blive mere nuancerede og databaserede i vores viden om, hvad der er på spil ift. arbejdsmarkedet for sundhedsprofessionelle. Som et af flere indspil til dette anvender vi en prognosemodel, og Center for HR og Uddannelse har som det første produkt herfra udarbejdet en sygeplejerskerapport.

Hent rapporten "Arbejdsmarkedet for sygeplejersker i Region HovedstadenStatus og udvikling frem til 2025"

Hent one-pager med hovedbudskaberne i rapporten

Vigtigt at vide om prognosemodellen

Prognosemodellen viser tendenser og ikke fakta. Modellens output er afhængig af forudsætninger og regneregler/modelmatematik, som bygger på den viden, vi har i dag.

Hvorfor en sygeplejerskerapport?

Både regionalt og nationalt har der gennem den seneste tid været et presset arbejdsmarked for sygeplejersker. Det betyder, at der i dag opleves mangel på sygeplejersker, som blandt andet kommer til udtryk ved stort arbejdspres og få ansøgere til ledige stillinger.

Hvilke tendenser ser vi?

Rapporten viser, at øget optag på sygeplejerskeuddannelserne samt pensions- og efterlønsreformer slår gradvist igennem i de kommende år, og det betyder, at udbuddet af sygeplejersker vokser mere end efterspørgslen. Det vil mindske det gab som i dag opleves mellem udbud og efterspørgsel.

Vil der være mangel i 2025?

Når udbuddet af sygeplejersker stiger mere end efterspørgslen, vil manglen, alt andet lige, blive mindre frem mod 2025.

Om der fortsat vil være en mangel eller gradvist etableres en balance eller et overskud, afhænger af udgangspunktet og dermed, hvor stor den nuværende mangel er.

Hvad kan vi gøre nu?

I rapporten gives også en analyse af den nuværende situation ift. rekruttering af sygeplejersker, som giver anledning til,  at Center for HR og Uddannelse arbejder videre med:

  • Analyse af arbejdstimer
  • Fastholdelse af ældre medarbejdere
  • Fokus på fælles opgaveløsning på tværs af faggrupper


Redaktør