Fælles træning af læger og sygeplejersker gavner patientsikkerheden

​​Sygeplejersker og læger har gavn af at træne sammen. Sådan lyder tanken, kort fortalt, bag et nyt projekt støttet af Uddannelsesfagligt Råd. Her genne​mgår kommende speciallæger i karkirurgi, og karkirurgiske sygeplejersker den samme simulationsbaserede uddannelse i basale endovaskulære teknikker.​

Målet med projektet er at give læger og sygeplejersker en fælles faglighed, og forbedre forståelse og kommunikationen omkring procedurer. Jonas Eiberg, overlæge og postgraduat klinisk lektor på karkirurgisk afdeling på Rigshospitalet og CAMES, fortæller:

”Der blev for flere år siden indført et kursus i basale endovaskulære færdigheder for kom​mende danske karkirurger. Kurset er obligatorisk og skal være gennemført, inden man bliver godkendt som speciallæge. Kurset trængte til en opdatering, og da vi i begyndelsen af 2020 fik adgang til et simulationsprogram udviklet af karkirurger i Gent i Belgien, slog den danske karkirurgiske uddannelse til. Det belgiske program er valideret i et randomiseret studie, og her skal den kommende karkirurg bestå procedurer af stigende sværhedsgrad.”

På karkirurgisk afdeling på Rigshospitalet har de taget ideen flere trin videre. De kommende karkirurger skal simpelthen have bestået deres simulatortræning, inden deres superviserede træning på patienter starter. Jonas Eiberg uddyber: 

”Jonathan Lawaetz Ramussen, som er ph.d.-studerende på karkirurgisk afdeling og CAMES, fik den glimrende ide, at vi også skulle træne de sygeplejersker som assisterer i forbindelse med de endovaskulære operationer. For læger, har kollegaerne i Belgien vist, at simulationstræning giver færre fejl, samt en sikrere og hurtigere patientbehandling. Vi synes det giver mening at sygeplejersker også gennemgår de samme scenarier, så den gensidige faglige forståelse er helt i top. Indtil videre har både kirurger og sygeplejersker været meget tilfredse, og står i kø for at komme i simulatoren.”

Færre begynderfejl

Siden projektet startede i januar 2020, har ca. 15 læger og 15 sygeplejersker været igennem simulationstræningen, der består af simulerede scenarier med patientcases af gradvist stigende kompleksitet. Træningen består bl.a. af ballon- og stentbehandling af benets pulsåre på patienter med nedsat kredsløb. 

Ballon- og stentbehandlingen foregår meget virkelighedstro, hvor kursisten stående ved simulatoren skal styre røntgen-gennemlysning og indgift af kontraststof, komme i den rigtigt i position med guidewire, diagnostik katetre og balloner og stents. Jonas Eiberg forventer at den fælles simulationstræning vil medføre at der sker færre fejl:

”Med simulationstræning laves nogle af ”begynderfejlene” i simulatoren i stedet for på patienterne, og dermed forbedres patientsikkerheden. F.eks. reduceres antallet af gange, hvor en guidewire glider ud af pulsåren, korrekt valg og brug af udstyret og mindre røntgenstråling og kontrast - som også er potentielt skadeligt. Man undgår simpelthen at lave begynderfejlene på patienterne,” fortæller han og fortsætter med at tydeliggøre det tidsbesparende potentiale i træningen:

”Det er min påstand, at det dette simulationsprogram, som tager ca. 30-40 timer at bestå, giver den kommende karkirurg viden og færdigheder, som ellers ville have taget mindst et halvt år at opnå med den traditionelle mesterlære. Man lærer ikke at blive karkirurg på en simulator, men det er et væsentligt supplement. Og det er vores klare opfattelse, at kommunikationen på stuen forbedres, når der er en større fælles faglig forståelse. Dette forhold er vi nu ved at undersøge nærmere i et kvalitativt studie. ”

Kardiologerne skal med 

Simulationsprogrammet er tilrettelagt ud fra konceptet om ”mastery learning”, hvor man træner de enkelte moduler indtil et forudbestemt mestringsniveau. Ikke alle lærer på samme måde og lige hurtigt, som er et element programmet rummer. Afslutningsvist løfter Jonas Peter Eiberg sløret for, hvordan han ser på det fremtidige potentiale: 

”Bevillingen fra Uddannelsesfagligt Råd skal blandt andet bruges i et samarbejde med kardiologerne om et lignende simulationsprogram. Der er mange lighedspunkter mellem de basale endovaskulære færdigheder som karkirurger og kardiologer skal opnå i speciallægeuddannelsen. Derfor er et samarbejde oplagt, også fordi vi er i samme center på Rigshospitalet, nemlig Hjertecentret. Jeg tror meget på ideen om, at læger og sygeplejesker kan have gavn af at træne samme procedure, fordi det bidrager til en bedre tværprofessionel forståelse og en fælles faglig platform,” siger han og slutter af: 

”Den fælles forståelse er til gavn for patienten, fordi det både optimerer kommunikationen og opgaveløsningen, samt mindsker risikoen for at begå fejl. Vi har planer om, at bevillingen vil give os mulighed for at objektivisere ovenstående effekter, og vi er desuden meget interesserede i at undersøge tilfredsheden blandt læger og sygeplejesker. Jeg ser et klart potentiale for udbredelse til andre specialer.”

Publiceret: 30. november 2020​​

Redaktør