Overlæge: Recertificering af speciallæger kan gavne feedback-kultur

​Når man er uddannet speciallæge, findes der ikke formelle krav til recertificering eller efteruddannelse. Det betyder, at speciallægernes kompetencer i​kke bliver systematisk afprøvet, og det undrer ledende overlæge dagkirurgisk afdeling på Amager og Hvidovre Hospital Asger Petersen.​

”I Danmark findes der ikke et system, hvor speciallæger bliver testet ligesom de gør i masser af andre lande, som vi normalt samarbejder og sammenligner os med. Det handler i bund og grund om patientsikkerheden og at vi har kompetente medarbejdere,” siger han og fortsætter:

”Indenfor mit eget felt arbejder vi meget rutinepræget, og vi skal passe på, at vi ikke glemmer vores færdigheder indenfor f.eks. akutte tilstande. Det er vigtigt, at vi er parate, hvis der sker noget uventet. På min egen afdeling er folk meget erfarne, og sådan er det helt sikkert mange steder".

"Men jeg mener stadigvæk, at der er brug for en mere formaliseret kompetencevurdering. Lige nu er efteruddannelsen i høj grad baseret på individuelle ønsker, og det skal selvfølge​lig stadig spille en rolle, men der er brug for en mere systematiseret indsats. På den vis sikrer vi også, at afdelingens behov bliver dækket.”

En gavnlig feedback-kultur

Den praktiske udførsel af kompetencevurderingen kan indenfor Asger Pedersens eget fag i anæstesiologien omfatte klassiske kliniske procedurer såsom luftvejshåndtering, akutte tilstande og anlæggelse af perifere nerveblokader. Men det kan også være en fordel at teste såkaldte ikke-tekniske færdigheder som kommunikation og situationsbevidsthed:

”Det gælder om at have helhedsbilledet af vores arbejde med i vurderingen. Det vil hjælpe med at afklare, hvad vi skal teste og ikke mindst hvordan. Herefter kan vi så finde ud af, hvilke standarder vi skal leve op til, før vi har bestået og hvilke konsekvenser, det kan have, hvis vi ikke har". 

"Jeg tror, at en formaliseret kompetencevurdering kan hjælpe med at tilrettelægge en strategisk efteruddannelse, der tilgodeser både lægens ønsker og afdelingens behov for at optimere patientsikkerheden.”

En sidste fordel er ifølge Asger Pedersen, at en større formalisering også vil være med til at udvikle en gavnlig feedback-kultur:

”Målet er i første omgang at definere fem eller seks områder, hvor vi læger på afdelingen kan vurdere hinanden, og at vi endda om nogle år bliver så modige, at vi er klar til at andre kommer ind og vurderer os. Jeg vil gerne være med til at etablere en kultur, hvor vi i højere grad lærer af hinandens fejl og bruger det som sparring i den faglige diskussion.”

​Publiceret: 2. december 2020​​​​
Redaktør