​​​​​

Tværfaglig opkvalificering af 2500 medarbejdere styrker behandlingen af psykiatriske patienter

​​Psykiatriens patienter skal have større indflydelse på deres behandlingsforløb og skal mødes med den samme tilgang, uanset hvor i psykiatrien, de bliver mødt. Det er den overordnede vision i et nyt uddannelsestiltag i Region Hovedstadens Psykiatri.​​


”Vi arbejder med en såkaldt kognitiv diamant, hvor man ser på sammenhængen mellem krop, tanker, følelser og adfærd.” 

Sådan indleder udviklingskonsulent og projektleder i HR-Afdelingen i Region Hovedstadens Psykiatri Kristine Høgh forklaringen af projektet ”Kognitiv Adfærdsterapi og miljøterapi i psykiatrien”, der har til formål at opkvalificere godt 2.500 medarbejdere i psykiatrien. Siden marts 2020 har uddannelsesindsatsen kørt på to ud af regionens ni psykiatriske centre. Men hvad går det egentlig ud på?

”Det er et initiativ, hvor patienterne med tiden bliver i stand til at se egne mønstre og adfærdsvaner i deres handlinger. Tilgangen sætter fokus på vedligeholdende faktorer og handlemuligheder frem for årsager og tilbyder metoder til at bearbejde disse vedligeholdende faktorer på en konstruktiv måde. Vi skal hjælpe patienterne til i højere grad at forstå og arbejde med deres tanker og handlemønstre for på den vis at give dem større ejerskab over deres egen situation. Igennem metoderne opbygges også fokus på patienternes oplevelse og selvbestemmelse, hvilket er med til at styrke deres recoveryproces,” fortæller Kristine Høgh.  

Patienterne skal mødes med den samme tilgang

Da en patient i et almindeligt psykiatrisk behandlingsforløb har kontakt med mange forskellige fagligheder, er en af ambitionerne også at udvikle et fælles sprog og en kollektiv forståelse, så patienten mødes med den samme behandlingstilgang, uanset hvor i forløbet og hvilken sundhedsprofessionel, der er kontakt med. 

Projektet omfatter opkvalificering af medarbejdere der arbejder miljøterapeutisk i sengepsykiatrien på åbne og lukkede afsnit, samt i akutmodtagelsen, dvs. social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter og socialrådgivere. Med andre ord alle de fagligheder, en psykiatrisk patient kan forvente at møde i et klassisk forløb. I dette projekt er der tale om en grunduddannelse, hvor medarbejderne får et grundlæggende kendskab til de mest udbredte og anvendelige metoder. Det er altså ikke meningen, at alle medarbejdere skal udføre psykoterapi, men de skal kunne understøtte de terapeutiske behandlingsforløb, som lægerne og psykologerne i Region Hovedstadens Psykiatri allerede tilbyder. 

Meningen er altså at patienten skal mødes med den samme tilgang, uanset hvor det foregår og om det er under indlæggelse eller i forbindelse med et senere ambulant forløb. Kristine Høgh uddyber:

”Det er bestemt ikke for at udvande de forskellige fagligheder, men for at få dem til at spille endnu bedre sammen. Det er en opkvalificering af medarbejdere, der forhåbentligt kan være med til at hjælpe patienten til at blive bedre i stand til at forstå sin situation og være en aktiv medspiller i behandlingen. Det er også en måde at hjælpe dem til at realisere sine drømme og håb om bedring på en mere aktiv facon. En anden positiv konsekvens af den tværfaglige opkvalificering er, at vi som kolleger får et bedre gensidigt kendskab og på den måde kan bruge hinanden bedre til gavn for vores patienter.”

Patienter med til at kvalificere

En af styrkerne ved den kognitive tilgang og de udvalgte metoder er, at de kan bruges på et bredt spektrum af patienter, men det er vigtigt, at metoderne tilpasses til patienten og ikke omvendt. Patienten kan f.eks. ikke forventes at kunne omstrukturere sine negative, automatiske tanker under en psykose, men ved at arbejde med patienten i de gode perioder kan det øge patientens selvopfattelse, sygdomsforståelse og livskvalitet. På samme måde er metoderne ikke tilstrækkelige, når patienten er i høj affekt. Her skal der andre tilgange til, som projektet har lånt fra den dialektiske adfærdsterapi. 

Tesen er at, hvis patienten allerede under indlæggelsen er blevet introduceret for den kognitive diamant og de grundlæggende metoder, vil det senere være genkendeligt for dem, når de i et ambulant forløb bliver præsenteret for metoderne. Uddannelsen er drøftet med to tidligere brugere af psykiatrien, der har gennemgået undervisningsmaterialet og har bidraget med patientens perspektiv. Selvom Kristine Høgh er optimistisk, maner hun til besindighed ift., hvis man forventer hurtige resultater:

”Det er ikke en mirakelkur, der virker over nat. Men vi håber at så nogle frø, der over det lange stræk, kan være med til at kvalificere både patienter og medarbejdere. Vi tager selvfølgelig også højde for at vi lærer forskelligt og i forskellig hastighed, men med tiden håber vi, at kunne nedbringe brugen af tvang og forebygge konflikter, hvis vi i højere grad bliver i stand til at tale et fælles sprog.” 

Projektet er støttet af Uddannelsesfagligt Råd med 100.000 kr., der er afsat til at udvikle understøttende materialer som en podcastserie og en dynamisk manual.


Publiceret: 24. marts 2021​​​


Redaktør