Forum for Ledelse og Uddannelse

​Forum for Ledelse og Uddannelse er et af regionens 6 regionale fora, som skal sikre, at hospitalernes, virksomhedernes og koncerncentrenes behov indenfor forskellige fagområder varetages.

Forummets funktion

Forum for Ledelse og Uddannelse skal sikre, at regionens behov bliver varetaget ved at tilvejebringe velfunderede beslutninger indenfor områderne: Ledelses- og organisationsudvikling, personalepolitik, løn/ forhandling, uddannelse og arbejdsmiljø. Forummet indstiller og prioriterer herudover initiativer, der understøtter den til enhver tid gældende strategi i Region Hovedstaden.

Opgaver og ansvar

Forum for Ledelse og Uddannelse har indenfor de nævnte områder ansvar for at:

  • der er fokus på brugernes behov og ønsker
  • sætte faglige ambitioner og retning for regionen inden for forummets område
  • styrke implementeringsevnen og koordinere initiativer på tværs af regionen
  • monitorere og evaluere gennemførte indsatser.

Sammensætning og repræsentation

Medlemmerne af Forum for Ledelse og Uddannelse udpeges løbende af koncernledelsen, og sikrer en bred repræsentation af direktører, vicedirektører og fageksperter fra både hospitaler og virksomheder. Formandskabet for Forum for Ledelse og Uddannelse er Klaus Lunding (formand), hospitalsdirektør Herlev og Gentofte Hospital og Anne Kirstine Damsager (næstformand), centerdirektør i Center for HR. Forum for Ledelse og Uddannelse mødes 6 gange årligt. 

Ekspertudvalg og arbejdsgrupper

For at sikre en kvalificeret dialog mellem Forum for Ledelse og Uddannelse og resten af organisationen kan der etableres ekspertudvalg/arbejdsgrupper under forummet. Deltagere vil primært bestå af relevante nøglepersoner og faglige eksperter fra hospitaler, virksomheder, centre samt fra de sundhedsfaglige råd. Ekspertudvalg og arbejdsgrupper nedsættes midlertidigt og ophører, når arbejdet er udført.

Sekretariatsbetjening

Forum for Ledelse og Uddannelse betjenes af sekretariatet i Center for HR. Kontaktperson er Sidse Bring-Larsen. Skriv til: sidse.bring-larsen@regionh.dk  

Redaktør