Regionalt praktikudvalg for social - og sundhedsassistentuddannelsen

​Regionalt Praktik Udvalg (RPU) er et regionalt samarbejde om den praktiske del af social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Udvalgets baggrund

Regionalt Praktik Udvalg blev nedsat 3. november 2014. Udvalget består af repræsentanter fra SOSU C, SOPU, samt social- og sundhedsuddannelsen på Bornholm og Diakonissestiftelsen, som i fællesskab skal sørge for et ensartet praktiktilbud på social - og sundhedsassistentuddannelsen. Udvalget mødes ca. 4 gange årligt 

Udvalgets formål

 • Sikre optimale faglige uddannelsesbetingelser og styrke samarbejdet mellem den teoretiske og den praktiske del af uddannelsen.
 • Sikre  effektiv organisering af samarbejdet.
 • Sikre dialogen mellem uddannelsesinstitutionerne og undervisningssteder i somatik, psykiatri og kommuner. 

Samarbejdet omhandler

 • koordinering af lokale undervisningsplaner LUP
 • retningslinjer for afholdelse af samtaler vedr. praktikuddannelsen.
 • retningslinjer for overordnet brug af dokumentationsredskaber i praktikuddannelsen
 • regler/retningslinjer for samarbejde om uddannelses- og læringsmæssige problemstillinger mellem elever og praktiksted i Region Hovedstaden og regionens kommuner.
 • samarbejde med repræsentanter fra region og kommuner om placering af elever.
 • ajourføring af information og anden kommunikation med elever, undervisere, praktikvejledere m.fl.
 • ajourføring af kommunikation mellem skolernes og praktikstedets ledelse m.fl.
 • eventuelt at nedsætte ad hoc grupper til særlige indsatsområder fx fravær.

Udvalget består af

 • 1 ledelsesrepræsentant fra hver af de 4 uddannelsesinstitutioner.
 • 3 repræsentanter fra Center for HR
 • 2 repræsentanter fra Regionens somatiske hospitaler
 • 4 repræsentanter fra kommunerne i Regionen
 • 2 repræsentanter fra Psykiatrien.

Dagsordner til møder i 2017

Dagsorden til RPU 14032017.pdf

Dagsorden til RPU 15062017.pdf

Referater fra møder i 2017

Referat fra RPU 14032017.pdf

Dagsordner til møder i 2016

Dagsorden til RPU 15112016.pdf

Dagsorden til RPU 16082016.pdf

Dagsorden til RPU 17​052016.pdf

Dagsorden til ​RPU 29032016.pdf

Referater fra møder i 2016

Referat fra RPU 15112016.pdf

Referat RPU 16082016.pdf

Referat RPU 1​7052016.pdf

Referat RPU 290320​16.pdf

Andre dokumenter

Fælles Uddannel​sesstrategi 21092015.pdf

Hjælpeskema og præstationssta​ndarder fra PASS.pdf

Farmakologis​k praktikopgave i praktik 1.pdf

Kommissorium S​OSU RKU.pdf

Notat om fra​værskoder.pdf

Samarbejdsaftale mel​lem praktiksteder og ansættende myndighed.pdf

Samarbejdsaftale​le mellem skoler og ansættende myndighed.pdf

Vejledning ve​dr praktikmål SOPU.pdf

Vejledning vedr. praktikmål SOSU C.p​df
 

Redaktør