Regionalt praktikudvalg for social - og sundhedsassistentuddannelsen

​Regionalt Praktik Udvalg (RPU) er et regionalt samarbejde om den praktiske del af social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Obs - informationen på denne side er uddateret og beholdes midlertidigt af hensyn til historik. 

Siden er under opdatering. 

Udvalgets baggrund

Regionalt Praktik Udvalg blev nedsat 3. november 2014. Udvalget består af repræsentanter fra SOSU C, SOPU, samt social- og sundhedsuddannelsen på Bornholm og Diakonissestiftelsen, som i fællesskab skal sørge for et ensartet praktiktilbud på social - og sundhedsassistentuddannelsen. Udvalget mødes ca. 4 gange årligt 

Udvalgets formål

 • Sikre optimale faglige uddannelsesbetingelser og styrke samarbejdet mellem den teoretiske og den praktiske del af uddannelsen.
 • Sikre  effektiv organisering af samarbejdet.
 • Sikre dialogen mellem uddannelsesinstitutionerne og undervisningssteder i somatik, psykiatri og kommuner. 

Samarbejdet omhandler

 • koordinering af lokale undervisningsplaner LUP
 • retningslinjer for afholdelse af samtaler vedr. praktikuddannelsen.
 • retningslinjer for overordnet brug af dokumentationsredskaber i praktikuddannelsen
 • regler/retningslinjer for samarbejde om uddannelses- og læringsmæssige problemstillinger mellem elever og praktiksted i Region Hovedstaden og regionens kommuner.
 • samarbejde med repræsentanter fra region og kommuner om placering af elever.
 • ajourføring af information og anden kommunikation med elever, undervisere, praktikvejledere m.fl.
 • ajourføring af kommunikation mellem skolernes og praktikstedets ledelse m.fl.
 • eventuelt at nedsætte ad hoc grupper til særlige indsatsområder fx fravær.

Udvalget består af

 • 1 ledelsesrepræsentant fra hver af de 4 uddannelsesinstitutioner.
 • 3 repræsentanter fra Center for HR
 • 2 repræsentanter fra Regionens somatiske hospitaler
 • 4 repræsentanter fra kommunerne i Regionen
 • 2 repræsentanter fra Psykiatrien.

Dagsordner til møder i 2017

Dagsorden til RPU 14032017.pdf

Dagsorden til RPU 15062017.pdf

Referater fra møder i 2017

Referat fra RPU 14032017.pdf

Dagsordner til møder i 2016

Dagsorden til RPU 15112016.pdf

Dagsorden til RPU 16082016.pdf

Dagsorden til RPU 17​052016.pdf

Dagsorden til ​RPU 29032016.pdf

Referater fra møder i 2016

Referat fra RPU 15112016.pdf

Referat RPU 16082016.pdf

Referat RPU 1​7052016.pdf

Referat RPU 290320​16.pdf

Andre dokumenter

Fælles Uddannel​sesstrategi 21092015.pdf

Hjælpeskema og præstationssta​ndarder fra PASS.pdf

Farmakologis​k praktikopgave i praktik 1.pdf

Kommissorium S​OSU RKU.pdf

Notat om fra​værskoder.pdf

Samarbejdsaftale mel​lem praktiksteder og ansættende myndighed.pdf

Samarbejdsaftale​le mellem skoler og ansættende myndighed.pdf

Vejledning vedr. praktikmål SOSU C.p​df
 


Redaktør