Uddannelseskonference 2018

​Læringsmiljøer og uddannelseskultur i det moderne sundhedsvæsen.
Hvordan kan Region Hovedstaden fortsat være en attraktiv, innovativ arbejdsplads og klinisk uddannelsesinstitution, hvor studerende og medarbejdere arbejder i et sundt og nysgerrigt læringsmiljø?

Konferencen stillede skarpt på, hvordan vi:

  • Skaber udviklende læringsmiljøer, der understøtter fremtidens kompetencer
  • Går fra nul-fejls-kultur til læringskultur
  • Tager ansvar for elevers og studerendes kliniske uddannelse i samarbejde med skoler og uddannelsesinstitutioner
  • Sikrer en høj grad af patientsikkerhed i uddannelser
  • Styrker det tværprofessionelle samarbejde
  • Kan arbejde, undervise og lære på samme tid

Hvornår
Konferencen blev afholdt den 11. december i DGI-byen.

Deltagere
200 ledere og medarbejdere, der arbejder med uddannelse og kompetenceudvikling, især relateret til arbejdet i klinikken.

Se dagens paneldebat i fuld længde:

Når teori og praksis mødes - hvordan skaber vi de bedste rammer for sundhedsfaglige uddannelser?

• Jan Toftholm Andersen, vicedirektør, Herlev-Gentofte Hospital

• Rene Priess, centerchef, Psykiatrisk Center Ballerup

• Else Smith, vicedirektør, Amager-Hvidovre Hospital

• Randi Brinckmann, dekan, Københavns Professionshøjskole

• Elsebeth Melgaard, forretningsdirektør, SOSU-skolen i Hovedstaden

• Jørgen Kurtzhals, studieleder for medicin, Københavns Universitet

Redaktør