Uddannelseskonference 2015

​Årets uddannelseskonference i Region Hovedstaden blev afholdt 13. november på Herlev Hospital under temaet - Det handler om læring​. Dagens fokus var især​ på den læring, der foregår mellem kolleger og hos de uddannelsessøgende og på implementering af den læring i klinikken.​​

​Det handler om læring - det handler om liv

På konferencen blev der gjort status på de sidste 2 års strategiarbejde med regionen som professionelt uddannelsessted. Her kunne deltagerne se og opleve, hvad der er blevet  arbejdet med for at styrke læring i klinikken og rammerne for læring.

Simulationstræning

I den traditionelle mesterlære øver lægerne sig på patienterne, men fremover foregår træningen i langt højere grad ved hjælp af modeller, maskiner, dyr og ikke mindst avancerede computersimulationer. Men udstyr gør det ikke alene var en af pointerne fra Lars Konge, overlæge, klinisk lektor og en af regionens eksperter i teknisk simulation, som holdt oplæg på uddannelseskonferencen.

Træning, træning, træning

Den røde tråd i uddannelsesarbejdet i regionen er netop træning - også i de ikke-tekniske færdigheder som kommunikation, samarbejde, og situationsbevidsthed. Det handler både om den løbende træning mellem kolleger og i den vigtige relation mellem vejleder og uddannelsessøgende. "Det er vigtigt, at man som studerende får lov til at gør erfaringer selv – men selvfølgelig skal man have feedback" sagde Camilla, en af dem, der gav os de uddannelsessøgendes blik på deres kliniske forløb, læringsmiljøet i regionen og den gode vejledning.

Feedback som læringsmetode

Læring opstår og kan understøttes bevidst ved at sætte fokus på de mange læringssituationer, der er i dagligdagen. "Man kan arbejde mere systematisk med at kvalificere de læringssituationer gennem fokus på de kollegiale relationer" sagde hovedtaleren Christian Tang Lystbæk, forsker ved Århus Universitet.  På konferencen blev der præsenteret eksempler på dette, og deltagerne blev blandt andet trænet i at give og modtage feedback som metode til at skabe læring i klinisk praksis.

Oplæg

Sneak peek på Sundhe​dsplatformen

På konferencens messeområde fik deltagere også mulighed for at høre om uddannelsesplanerne i forbindelse med implementering af Sundhedsplatformen, og de fik mulighed for se de første træningsforløb. Mange deltagere udtrykte begejstring over endelig at se, hvordan Sundhedsplatformen kommer til at se ud.  

Konkurrence

Deltagerne havde også mulighed for at øve sig i forskellige læringsteknologiske metoder bl.a. ved at deltage i konkurrencen om den bedste læringsvideo. Vinderne af den blev Charlotte Ibsen og Trine Grundtvig fra Amager Hvidovre Hospital. 


Find evt. flere konferencetweets under hashtagget #​RHUK15

Redaktør