Uddannelseskonference 2017

Årets uddannelseskonference 2017 blev afholdt 4. december på Herlev Hospital under temaet: Teknologi og læring. Som deltager vil du både få en status  på teknologi- og læringsområdet samt et visionært perspektiv på uddannelse, teknologi og sundhed.

Efter uddannelseskonferencen:

Fremtiden er her nu - Ambassadører for fremtidens kompetencer

På konferencen deltog mere end 250 medarbejdere, der til dagligt beskæftiger sig med uddannelsesaktiviteter i regionen. Medarbejderne har nu mulighed for at være ambassadører for, at vi i regionen aktivt tager stilling til og omsætter trends og ny viden i forhold til, hvilke kompetencer og værktøjer, fremtidens sundhedsprofessionelle bør udrustes med. Ikke mindst med fokus på, hvilken rolle patienten får.

En vigtig takeaway fra Keynote Rob Hubbard fra Learning Age Solutions, i England var, at god læring ikke skal ses som enkeltstående hændelser, om det så er en workshop eller et e-læringskursus, men som et sammenhængende forløb.

Åben dialog hele dagen

Hele dagen kunne deltagerne stille spørgsmål på Sli.do. På den måde sikredes åben dialog mellem deltagere og oplægsholdere.

Deltagerne blev også bedt om at forholde sig til nogle spørgsmål, ud fra hvad de hørte og oplevede på dagen.

Det første spørgsmål var: Hvad ser du som de vigtigste kompetencer i fremtidens sundhedsvæsen?

På baggrund af de mange svar dannedes en Wordcloud, hvor de hyppigst nævnte ord ses tydeligst. 

wordcloud fra poll 1

Når tendens bliver kultur

Som det ses handler fremtidens kompetencer for sundhedsprofessionelle meget om den kultur, vi arbejder i.

Ord som omstillingsparathed, empati, åben, nærvær og kommunikation står skarpest, og er gode værdier at mestre, men hvordan kommer vi derhen?

Det forsøgte det andet spørgsmål at bringe os nærmere på: Hvad vil du selv gå hjem og gøre anderledes?

Et par af svarene får lov at illustrere, hvor differentieret et behov der endnu engang er, når vi kommer ud i praksis:

  • Fortsætte med så konstruktivt som muligt at undre mig over det der ikke virker, f.eks. kompleksiteten i Sundhedsplatformen.

  • Jeg vil undersøge, hvordan jeg finder den rigtige uddannelse/kompetence for sygeplejersker for at løse sundhedsfaglig problemstilling i samarbejde med andre faggrupper. F.eks. på en travl arbejdsdag på en akutmodtagelse med mange patienter i venteværelset.

  • Forsøge med buddyordning til vores e-læring (fx håndhygiejne og brand) og derved skabe en slags blended learning i de eksisterende rammer. Lave en fremtidssession med medarbejderne på et afdelingsmøde, hvor de skal have mulighed for at swipe om noget er en game changer eller ej.

  • Jeg vil gå ud til klinikerne og spørge dem og inddrage dem i at løse problemerne. De skal lave deres egne kurser/uddannelse, så de selv løser deres egne problemer.

Hvis du selv har noget du gerne vil i gang med, og har brug for hjælp, så kan du skrive en mail til Region E-læring.

Skriv til regionH E-læring

Fremtidsdebat

Debattørerne i paneldebatten skulle jonglere mellem spørgsmål fra Liselotte Lyngsø, Sli.do på storskærm og inddragelse af artikel fra dagens avis. Paneldeltagerne bidrog med spændende takeaways om den verden vi navigerer i. Det er nødvendigt at tage ansvar for de muligheder, som sundhedsteknologi og data giver os.

Vi skal gøre andet end det, vi gør i dag:

Vi skal væk fra pilotprojekter og meget mere over i fase 1 Implementering – Det er en ændring af mind set, der skal til.

Hele Quantified self-bølgen, det at måle på en selv. Sådan som jeg gerne vil se teknologien, er som en form for moderne skytsengel. Jeg vil gerne lægge det væk i hverdagen, det skal være lægen, der reagerer på udsving i data. Vi skal finde en passende måde at omgås teknologi.

Læger skal læse digte for at lære om empati, (forsiden af Kultur, Politiken 04.12.2017) er det en kompetence, vi skal lære?

Det vil da være dejligt, at vi som sundhedsprofessionelle kunne starte et ambulant besøg med "Hvad har du brug for i dag?"

Det var en spændende dag og en god mulighed for at blive klogere på det indhold der blev serveret. Såvel som der var rig mulighed for at gå i dialog med kolleger. Vi inviterer alle til at sende os en mail med konstruktive forslag til indhold, gerne meget konkret og gerne forslag til form, flere/færre oplæg, workshops osv. til næste års Uddannelseskonference.

Vi sørger for at oplæg fra Uddannelseskonferencen 2017 løbende bliver lagt her på siden.​


Fællessessioner

Spot fremtidens sundhedssektor og træn nu! Sundhedsprofessionelle, sundhedsfaglige roller, samfundskonsekvenser og tendenser v/ Liselotte Lyngsø, Futurist, Partner – Future Navigator

Læs mere om Future Navigator

A holistic approach to learning technology, and its organizational context (in English) by Rob Hubbard, CEO and Founder og LAS – Learning Age Solutions, UK.

Rob Hubbards indlæg

Hvis du gerne vil prøve Rob's Learning diagnostics kit, så giv os besked her, så bliver du tilmeldt.

Skriv til regionH E-læring

Parallelsessioner:

Do it yourself læringsteknologi – Den skånske model for praksisinddragelse; Sue Harden Mugelli, e-læringspecialist, Skåne

Data analytics, Kunstig Intelligens analyserer klinisk forskning; Kim Kristiansen, MD Zignifica

Kim Kristiansens indlæg

Brug af læringsteknologi i klinikken – ABC Demens , Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet

Biometrisk data – til forbedring af UX (User eXperience); Holger Lunden fra iMotions

AI, Artificial Intelligens beslutningsstøtte; Søren Møller Parmar-Sielemann, Welfare Tech

Fra high tech til low tech - CAMES Herlev

Interview med CAMES - link til YouTube video

En stor tak fra holdet bag konferencen, til alle bidragsydere, oplægsholdere som deltagere for en konference med godt engagement!

Vi ses til næste år.

Tema

Uddannelseskonferencens tema var Teknologi og Læring. Teknologien er i rivende udvikling, og de nye muligheder påvirker på mange fronter sundhedssektoren. Vi sætter spot på, hvad den teknologiske udvikling kan betyde for efterspørgslen af kompetencer for medarbejdere i sundhedssektoren. Som region er det vigtigt, at vi forsøger at tænke med denne udvikling, hvis vi skal kunne løse vores kerneopgave i nye rammer med nye teknologier og systemer. Der er brug for at koble morgendagens praksis til paletten af uddannelser og kompetenceudvikling.

Program

Hent program for Uddannelseskonference 2017

Redaktør