​​​​​​​​​​​​​

Rammeprogrammet Fremtidens Faglærte

Danmark mangler faglærte – både nu og i fremtiden. Derfor er centrale aktører på uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet gået sammen for at sikre, at vi i fremtiden får flere dygtige faglærte i hovedstadsregionen. Samarbejdet mellem aktørerne og regionen har resulteret i rammeprogrammet ”Fremtidens Faglærte”, hvori der er afsat 20 millioner over 4 år til projekter målrettet gennemførsel på erhvervsuddannelserne, rekruttering og færre unge udenfor uddannelse og beskæftigelse.

​Baggrund

Samfundet har brug for de gode hoveder, de kloge hænder og de grønne fingre. Dem med teknisk forståelse, iderighed i årerne, dem der bygger rum til liv og dem der brænder for at gøre en forskel for samfundets sårbare. Desværre er der mangel på dem. ​​

Fremtidens Faglærte er den strategiske ramme for indsatserne på det faglærte område i Region Hovedstaden. Der vil blive arbejdet videre i nogle af de spor, der blev etableret med programmet ”Faglært til Vækst”, samt det arbejde der udføres i Copenhagen Skills. Fremtidens Faglærte er udarbejdet med input fra centrale aktører på uddannelsesområdet.

Rammeprogrammet ”Fremtidens Faglærte” er bygget op omkring 3 centrale spor:

  1. Gennemførsel på erhvervsuddannelserne
  2. Rekruttering der fører til beskæftigelse
  3. Færre unge udenfor uddannelse og beskæftigelse

Rammeprogrammet skal således være medvirkende til at igangsætte initiativer, der øger gennemførslen på erhvervsuddannelserne, sikrer kvalificeret arbejdskraft til regionens erhvervsliv og forbedrer mulighederne for at komme i uddannelse for dem, der endnu ikke har en tilknytning til en uddannelse eller til arbejdsmarkedet. Ydermere er det nødvendigt at arbejde med at forbedre rekrutteringen til de erhvervsuddannelser, hvor eleverne tilegner sig de kompetencer, som fremskrivninger viser, at der vil være mangel på i fremtiden. Rammeprogrammet har som præmis, at vi ved at samarbejde på tværs, kan gøre en forskel dér hvor behovet er størst.
 
Læs hele Rammeprogrammet Fremtidens Faglærte her (åbner i ny fane)

Databilag til Fremtidens Faglærte​ (åbner i ny fane)


Redaktør